Projekty

Divadlo Paměti národa

Divadlo Paměti národa je místem pro setkávání generací a společnou tvorbu. Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa. Jednorázové projekty jsou organizovány ke zvláštním příležitostem – mj. vystoupení ke Dni válečných veteránů. Součástí jsou i mezinárodní projekty, z nichž nejvýznamnější je připomínka Dne památky obětí holokaustu.

Kroužky probíhají pod vedením lektora jednou týdně na hodinu a půl (většinou v divadelních prostorách) v devíti městech. Trvají od konce září do začátku června. V každém semestru se uskuteční vždy 15 setkání.

Kde kroužky probíhají:

  • Praha
  • Brno
  • Ostrava
  • Olomouc
  • Plzeň
  • Hradec Králové
  • Pardubice
  • České Budějovice
  • Klatovsko

Všechny informace naleznete na: https://divadlo.pametnaroda.cz/

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.