Mezinárodní spolupráce

20.století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku

Cílem projektu je zaznamenat   paměť  příslušníků české menšiny v Srbsku. Za tímto účelem budou s jejími příslušníky vedeny životopisné rozhovory, jejichž cílem bude zachytit jak vnitřní vývoj národnostní skupiny ve 20. století, tak i jak tato menšina ovlivňovala aktuální společensko-politickou situaci v bývalé Jugoslávii a v Československu, vzájemné vztahy mezi těmito zeměmi a také geopolitické uspořádání Evropy v průběhu 20. století. Natáčení se uskuteční v průběhu roku 2017 a navazuje na natáčení českých krajanů na Daruvarsku v Chorvatsku v roce 2016.
Oba projekty se konaly díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí.

Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

Soutěž Příběhy 20. století –
hledáme příběhy lidí, na které se zapomnělo

Přihlašte se sami nebo v týmu na pribehy20stoleti.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.