Mezinárodní spolupráce

Cross-border Routes (IVF project)

Díky podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu Post Bellum SK jako hlavní partner projektu, spolu s českou organizací Post Bellum a polským Ośrodek Pamięć i Przyszłość jakožto projektovými partnery, vytvoří za pomoci zdokumentování pamětníků dvou historických témat virtuální přeshraniční stezky, které budou volně přístupné v naší mobilní aplikaci Místa Paměti národa. Prvním tématem je setkávání československých a polských disidentů v 70. a 80. letech 20. století na tehdejších polsko-československých hranicích a druhým tématem je společná odbojová činnost Čechů a Slováků za 2. světové války včetně bojů během Slovenského národního povstání. Toto je pilotní projekt, který by se měl dál rozvíjet i na hranicích dalších zemí.

Thanks to the International Visegrad Fund, Post Bellum SK as the leading project partner, together with Czech Post Bellum and Polish Ośrodek Pamięć i Przyszłość as project partners, shall create two cross-border routes based on documenting testimonies of witnesses at chosen historical themes. The routes will be freely available in our Mobile App Memory of Nations Sites. The first theme to be presented is based on meetings of Polish and Czechoslovak dissidents in the 70’s and 80’s on common borders and the second theme is focused on resistance activities of Czechs and Slovaks during the World War II, including the Slovak National Uprising. This is a pilot project, which shall be further developed on other borders, too.

visegrad

Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

E-shop Paměti národa –
Příběhy 20. století domů nebo na cesty

Natáčení pamětníků podpoříte také zakoupením knih nebo CD s poutavým vyprávěním na eshop.pametnaroda.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.