Mezinárodní spolupráce

Exhibition Yes/No (Výstava Ano/Ne)

Exhibition Yes/No

In 2018, Czech organization Post Bellum, in cooperation with foreign partners, will create a traveling open-air exhibition, which will explore the fate of witnesses from participating countries. The exhibition will be held in seven European countries, where it will travel to Slovakia (Bratislava), Hungary (Budapest), Austria (Vienna), Poland (Warsaw), Denmark (Roskilde), Germany (Dresden) and Czech Republic (Prague). In Prague the exhibition will become a part of the larger exhibition, which will be created for the 100th anniversary of Czechoslovakia.

The exhibition will be dominated by an object with 12 stories of witnesses from all participating countries. The exhibition will present their life stories and either their cooperation with State Security or, on the contrary, their refusal to cooperate with the StB. The traveling exhibition will be accompanied by experiential workshops for young people.

The exhibition starts in Bratislava in May 2018 and will travel through European cities until September 2018, when it ends in Prague; here it will be accessible to visitors until January 2019.

The project will be implemented thanks to the financial support of Europe for Citizens.

Výstava Ano/Ne

V roce 2018 vytvoří Post Bellum ve spolupráci se zahraničními partnery putovní vzdělávací open-air výstavu, která bude sledovat osudy pamětníků ze zúčastněných zemí. Výstava se bude konat celkem v sedmi zemích Evropy, kdy poputuje na Slovensko (Bratislava), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), Dánska (Roskilde), Německa (Drážďan) a v poslední fázi skončí v České republice (Praha). V Praze se stane součástí větší expozice, která vznikne k 100. výročí vzniku Československa.

Výstavě bude dominovat objekt s 12 příběhy lidí ze všech účastnických zemí. V objektu budou audiovizuálně prezentovány příběhy pamětníků a jejich cesty ke spolupráci se Státní bezpečností nebo naopak k odmítnutí spolupráce s StB. Putovní výstava bude doplněna zážitkovými workshopy pro mládež.
Výstava bude zahájena v Bratislavě v květnu 2018 a bude cestovat evropskými městy do září 2018, kdy skončí v Praze; zde bude přístupná návštěvníkům až do ledna 2019.

Projekt bude realizován díky finanční podpoře Europe for Citizens.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.