Mezinárodní spolupráce

Memory of Cuban Nation III. 2019 (Paměť Kubánského národa III. 2019)

Memory of Cuban Nation III. 2019 – instrument for the transformation of the Cuban society to the real freedom

Transition promotion program

In 2019, the organization Post Bellum together with Florida International University has continued the Memory of Cuban Nation project, which was established in 2017 and which honors the Cuban dissidents and activists. The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic under the Transition Promotion Program.

The Memory of the Cuban Nation focuses on recording the stories of Cuban dissidents and activists who fought for freedom during the totalitarian regime in Cuba. The project involves already the third training of Cuban documentarists who, thanks to the acquired know-how, are going to record and process Cuban stories themselves. These documented testimonies and their propagation will further contribute to raising awareness of the problematic situation in Cuba and informing the wider public, particularly in Cuba. The aim of the project is also to organize a discussion panel about Cuba in cooperation with Václav Havel Library within the conference of Václav Havel Human Rights Prize in 2018, giving insight into the Cuban situation to the wider Czech public.

Paměť Kubánského národa III. 2019 – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Program transformační spolupráce

V roce 2019 navázala organizace Post Bellum společně s Florida International University na již započatý projekt Paměť Kubánského národa, který vznikl v roce 2017 a jehož cílem je uctít kubánské disidenty a aktivisty. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce.

Paměť Kubánského národa se zaměřuje na zdokumentování příběhů kubánských disidentů a aktivistů, kteří bojovali za svobodu během totalitního režimu na Kubě. V rámci projektu proběhne již třetí kurz kubánských dokumentaristů, kteří díky získaným zkušenostem budou sami natáčet a zpracovávat kubánské příběhy. Tato zdokumentovaná svědectví a jejich šíření dále přispějí ke zviditelnění problematické situace na Kubě a k informování širší veřejnosti, právě zejména na Kubě. Cílem projektu je také ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla zorganizovat diskuzní panel o Kubě v rámci konference k Ceně Václava Havla za lidská práva v roce 2018 a přiblížit tak kubánské osudy širší české veřejnosti.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.