Mezinárodní spolupráce

Memory of Cuban Nation (Paměť Kubánského národa)

Memory of Cuban Nation – instrument for the transformation of the Cuban society to the real freedom

Transition Promotion Program

In 2017, Post Bellum, in partnership with Florida international University, created the Memory of Cuban Nation project to honor the Cuban dissidents and activists.

This project, funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the Transformation Cooperation Program, seeks to record the personal stories and experiences of dissidents resisting the totalitarian regime in Cuba. These witnesses’ stories will be recorded and presented at a conference in Miami this Fall, which will be focused on the 21st Century fight against totalitarian regimes. The recordings will also be preserved in our online archive Memory of Nations. Our goals for this project are to expand our archive of memories to include the stories of Cuban dissidents, to shed light on the current situation in Cuba, and especially to spread this information to the people of Cuba.

Paměť Kubánského národa – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Program transformační spolupráce

V roce 2017 zahájila organizace Post Bellum ve spolupráci s Florida International University projekt Paměť Kubánského národa k uctění kubánských disidentů a aktivistů.

V rámci projektu, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky skrze Program transformační spolupráce, budou natočeny osobní příběhy a zkušenosti disidentů vzdorujících totalitnímu režimu na Kubě. Tato svědectví budou dokumentována a prezentována na podzimní konferenci v Miami, která bude zaměřena na boj proti totalitním režimům v 21. století. Získané nahrávky budou zároveň uchovány v online archivu Paměť národa. Cílem projektu je rozšířit náš archiv o vzpomínky kubánských disidentů, nastínit aktuální situaci o Kubě a především šířit tyto informace v rámci Kuby.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.