Mezinárodní spolupráce

Slezsko: Paměť multietnického regionu

Ve spolupráci s polskou Ośrodek Pamieć i Przyslość jsme v roce 2016 realizovali natáčení v Slezsku.

Slezsko bylo v průběhu staletí součástí různých státních útvarů. Tento fakt se vtiskával do jeho kulturní a historické paměti, ovlivňoval osudy zdejších obyvatel a spoluvytvářel etnickou a národnostní rozmanitost, která je pro oblast typická do dnešní doby. V projektu se polský a český partner věnoval mapování kolektivní paměti příslušníků různých etnických a národnostních skupin, které ve Slezsku žijí. Každá skupina má své osudy, které na jednu stranu odrážejí společenskopolitický vývoj oblasti a střední Evropy ve 20. století, na druhou stranu jsou silně podmíněny specifikami daného etnika. Zajímavé jsou také mnohovrstevné identity, tak časté u místních obyvatel.

Náplní našeho  projektu bylo natáčení rozhovorů s pamětníky, pocházejícími z různých etnických a národnostních skupin, které ve Slezsku žijí. Nejednalo se pouze o českou menšinu na polské straně a polskou menšinu na české straně hranice, ale také o Němce, Slezany (Šlonzáky), židy, Moravce, Ukrajince, Řeky a Makedonce, moravské Chorvaty.
Všechny natočené příběhy jsou k dispozici na Paměti národa.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Česko-polského fóra.

Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

E-shop Paměti národa –
Příběhy 20. století domů nebo na cesty

Natáčení pamětníků podpoříte také zakoupením knih nebo CD s poutavým vyprávěním na eshop.pametnaroda.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.