Publikace

Ještě jsme ve válce

Tři scenáristé. Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků.
Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncetračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti.

Komiksová kniha Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je určená pro všechny příznivce této formy zpracování i pro zájemce o naši nedávnou minulost. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.

Hrdinové, které životní osud či zhoubná moc totalitního režimu vystavila přetěžké zkoušce, dokázali během jediného okamžiku obětovat pro záchranu druha nebo skupiny naprosto vše, a to aniž by sami pro sebe mohli něco získat.

Kniha dostala Ještě jsme ve válce získala cenu Muriel pro nejlepší český komiks roku 2012.

Z recenzí:

S jistou dávkou nadsázky lze říct, že první český dokumentární komiks splnil svůj úkol – přiblížit moderní dějiny širší společnosti a hlavně mladým – dokonce ještě dříve, než se dostal na pulty knihkupectví. – Kateřina Čopjaková, lidovky.cz

Zatímco během totalitních režimů sloužily kreslené příběhy propagandě nebo byly úplně vytlačeny z kulturního a společenského života, dnes komiks dokazuje, že dokáže se silným účinkem podat i ta nejvážnější témata. – Tereza Drahoňovská, iDnes

V tom nejlepším slova smyslu tu jde o doporučenou školní četbu – tu nejdoporučenější. A co je taky důležité, hlavně pro čtenáře mého, tedy žravého typu: NELZE se od toho odtrhnout. – Miloš Urban, Respekt

Knihu si můžete pořídit v e-shopu Paměti národaFinanční prostředky, které získáme prodejem věcí v e-shopu, nám pomáhají dále rozvíjet naše aktivity. Děkujeme.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.