Publikace

Nejsme tu sami

Kdybychom chtěli být přesní, došli bychom k tomu, že české dějiny vlastně neexistují. Nikdy totiž nebyly pouze české. Nejslavnější český král Karel IV. byl Čechem zpolovic. První dáma nově vzniklého Československa Charlotta Garrigue Masaryková byla Američanka. První nositel Nobelovy ceny z Československa Jaroslav Heyrovský byl napůl Němec. František Kriegel, který jako jediný člen vládní delegace odmítl v srpnu 1968 podepsat souhlas s okupací, pocházel z rodiny haličských Židů.

Jsme součástí střední Evropy, kde se vždy střetával element germánský a slovanský, protestantství s katolictvím a židovstvím. Vždy tu s námi žili a stále žijí lidé jiných národností. Bělorusové, Bosňané, Bulhaři, Chorvaté, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, Vietnamci a mnozí další.

Tři roky jsme zaznamenávali jejich často dramatické příběhy a rádi bychom se o ně podělili v této knize. Obohacují totiž naši kulturu o jinou zkušenost a svým pohledem zvenčí nám pomáhají uvědomit si, v čem vlastně spočívají naše hodnoty. Také připomínají, že důležitější než státní hranice je lidská solidarita a vzájemná tolerance. Jejich portréty doprovázejí fotografie s artefakty, které pro ně symbolizují Českou republiku.

Nejsme tu sami.
Nikdy jsme nebyli.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.