K zapůjčení: Drahý příteli / Drogi przyjacielu

Výstava připomíná epizody ze společných přeshraničních schůzek československých a polských disidentů v době normalizace.