Výstavy

Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin

Fotografická výstava představuje 37  lidí, kteří nosí pro nás neobvyklá jména a za nimi skrývají ojedinělé příběhy. Jsou to například Vietnamka Nhung Nechybová, Bulhar Kiril Berkovski nebo Řekyně Aikaterini Franc Sgourdeou, kteří v ČR našli nový domov.

Kdybychom byli důslední, došli bychom k tomu, že české dějiny neexistují. Nikdy nebyly pouze české. I Karel IV. byl Čechem jen zpolovic a František Palacký mluvil se svou ženou a dětmi německy. Jsme součástí střední Evropy, kde se vždy střetával element germánský a slovanský, protestantství s katolictvím a židovstvím. Vždy tu s námi žili a stále žijí lidé jiných národností a etnik. Obohacují naši kulturu o jinou zkušenost, přinášejí často exotické a dramatické příběhy a svým čerstvým pohledem nám pomáhají znovu si uvědomit, v čem vlastně hodnoty naší kultury, jazyka, identity spočívají. Několik takových příběhů vám chceme představit i touto výstavou.

Nejsme tu sami. Nikdy jsme nebyli.

Technické parametry výstavy

  • vhodná pro vnitřní prostory
  • 24 PVC panelů o rozměrech 70 × 100 cm

Nabídka výstavy

Cena za pronájem celé výstavy  6 000,- kč (24 ks / měsíc) + doprava 12,- kč/km

  • při pronájmu delším než 1 měsíc cena dohodou
  • možnost zapůjčení části výstavy za sníženou cenu
  • cena neobsahuje instalaci a deinstalaci výstavy
  • vlastní zajištění dopravy je možné
  • ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

Autoři výstavy

produkce: Barbara Šabachová, Linda Wolfová, Post Bellum / foto: Lukáš Žentel / texty: Markéta Bernatt-Reszczyňská, Ondřej Nezbeda, Jitka Šmídová / layout: Petr Šabach

V případě zájmu o zapůjčení výstavy kontaktujte Zbyňka Jurkovského na adrese zbynek.jurkovsky@postbellum.cz.

Výstava vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Paměť národa ’68

Patnáct různých svědectví, které mají jedno společné —
sovětskou okupaci a události s ní spojené.
Objednat

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.