Výstavy

Příběhy našich sousedů – Praha 10 (2016)

Tato výstava vznikla díky žákům základních škol z Prahy 10.V rámci projektu Příběhy našich sousedů za pomoci učitelů a pracovníků organizace Post Bellum vyhledali pamětníky, nahráli jejich vzpomínky, prozkoumali archivy a vytvořili rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž.  Do projektu se v roce 2016 v Praze 10 zapojilo 11 základních škol, které vyslaly do terénu 13 žákovských dokumentaristických týmů. Podrobnosti najdete na pribehynasichsousedu.cz. Podstatou projektu je setkávání žáků a studentů se staršími generacemi a konfrontace s jejich životní zkušeností.
Technické parametry výstavy
  • vhodná pro vnitřní prostory
  • postery v rámech 100 x 70 cm / plakátové lišty 100 x 70 cm  (15 ks)
Nabídka výstavy
Cena za pronájem celé výstavy 4 000,- kč (15 ks / měsíc) + doprava 12,- kč/km
  • při pronájmu delším než 1 měsíc cena dohodou
  • cena neobsahuje instalaci a deinstalaci výstavy
  • vlastní zajištění dopravy je možné
  • ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

Soutěž Příběhy 20. století –
hledáme příběhy lidí, na které se zapomnělo

Přihlašte se sami nebo v týmu na pribehy20stoleti.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.