Výstavy

 Příběhy našich sousedů – Zlín

Tato výstava vznikla díky žákům a studentům zlínských škol. Od září 2014 do dubna 2015 v projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum natočili a zpracovali životní osudy devíti pamětníků, kteří mohou podat zajímavé svědectví o událostech 20. století. Žáci pracovali se svými učiteli a profesionálními dokumentaristy z Post Bellum. Zpovídali například známého disidenta, bratra partyzána popraveného za druhé světové války či dcery pronásledovaného novináře.  Ve Zlíně se v roce 2014 a 2015 do projektu zapojilo pět základních škol a jedno víceleté gymnázium, které vyslaly do terénu osm žákovských dokumentaristických týmů.

Technické parametry výstavy

  • vhodná pro vnitřní prostory
  • postery v rámech 100 x 70 cm / plakátové lišty 100 x 70 cm  (11 ks)

Nabídka výstavy

Cena za pronájem celé výstavy  3 500,- kč (11 ks / měsíc) + doprava 12,-kč/km

  • při pronájmu delším než 1 měsíc cena dohodou
  • cena neobsahuje instalaci a deinstalaci výstavy
  • vlastní zajištění dopravy je možné
  • ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH
Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

Příběhy našich sousedů –
příběhy, které v učebnicích nenajdete

Více na pribehynasichsousedu.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.