Realizované výstavy

Atentát na Heydricha – 70

Výstava připomínající atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypráví sedmdesát příběhů z doby 2. světové války. Domníváme se, že je správné popsat nejen samotnou operaci Anthropoid, ale zabývat se i odbojem například na Pardubicku. Nesmíme zapomenout na tragické události, které následovaly: vyvraždění Lidic, Ležáků, popravy na Kobyliské střelnici, v Mauthausenu. Chceme prostřednictvím příběhů přiblížit dobu v roce 1942, které se obecně říká heydrichiáda.

Seznamujeme s příběhy například odbojářů, kteří vojáky z Anglie schovávali, s vyprávěním dětí, kterým nacisté popravili rodiče, lidických žen, náhodných svědků oněch událostí. Druhou polovinu tvoří lidé, kteří zemřeli mnohem dříve, než nám mohli svůj životní příběh předat. Jsou to vojáci z mnoha paraskupin vysazených do protektorátu, ale i úžasní obyvatelé, kteří jim pomáhali. Právě tito lidé za to zaplatili nejvyšší cenu. O nich se nemluví tak často jako o slavných parašutistech. Znáte třeba rodinu Moravcových, Zelenkových, Khodlových, Fafkových?

Kromě těchto vyprávíme příběhy třeba Karla Čurdy, Viliama Gerika či Ladislav Vaňka, kteří spolupracovali s tajnou nacistickou policií. Nakonec jsme vybrali i sedm nacistů, kteří nesou přímou odpovědnost za nelidské zločiny, ať už je to Heydrich, Frank či Geschke.

Technické parametry výstavy
  • vhodná pro vnitřní prostory
  • 75 jednostranně potištěných forexových panelů o rozměru 70 × 100 cm (vhodné k uchycení na stěnu)
Doplňky k expozici
  • katalog výstavy
Nabídka výstavy

Cena za pronájem celé výstavy 20 000,- kč (75 ks/měsíc) + doprava (12,- kč/km)

  • při pronájmu delším než 1 měsíc cena dohodou
  • cena neobsahuje instalaci a deinstalaci výstavy
  • vlastní zajištění dopravy je možné
  • ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

V případě zájmu o zapůjčení výstavy kontaktujte Zbyňka Jurkovského na adrese zbynek.jurkovsky@postbellum.cz.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.