Realizované výstavy

Brno osvobozené!?

Festival Meeting Brno a Paměť národa připomněli multimediální výstavou Brno osvobozené!? nesvobodné období za komunistické totality. Expozice byla vytvořena u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a 29. května zahájila 4. ročník festivalu Meeting Brno.  

Celé příběhy brněnských pamětníků přiblížila výstava na panelech umístěných na Moravském náměstí, zejména pak prostřednictvím multimediální projekce v podzemních prostorách někdejší přečerpávací stanice u památníku Rudoarmějce. Meeting Brno letošním ročníkem reflektoval téma svobody a její hodnoty v dobách komunismu i dnes s podtitulem „teď když máme, co jsme chtěli.“   

Návštěvníci se dozvěděli o klíčových poválečných událostech v Brně, které bylo osvobozeno Rudou armádou 25. dubna 1945. V únoru 1948 se ale moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. I přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická opozice a naděje na svobodu a demokracii se naplnila až v listopadu 1989. 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.