Realizované výstavy

Střípky revoluce

Výstava Střípky revoluce popisuje výrazná témata roku 1989. Každé je doplněno o střípek, ze vzpomínek konkrétního pamětníka, kte revoluční události zažil.  

Panely obsahují prvky rozšířené reality, díky kterým se vám objeví na displeji video. Záběry z Národní třídy nebo vyprávění pamětníka si můžete pustit, namíříte-li mobil na fotografie. 

Sametovou revoluci také hodnotí na panelu reflexí například politická vězeňkyně nebo příslušník StB. Z toho vyplývá, jak odlišně mohou různí obyvatelé listopadové události vnímat. 

K zapůjčení: Střípky revoluce

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.