Realizované výstavy

Výstava ANO/NE

Výstava Ano/Ne

V roce 2018 vytvořilo Post Bellum ve spolupráci se zahraničními partnery putovní vzdělávací open-air výstavu, která  sledovala osudy pamětníků ze zúčastněných zemí. Výstava se  konala celkem v sedmi zemích Evropy, putovala na Slovensko (Bratislava), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), Dánska (Roskilde), Německa (Drážďan) a v skončila v České republice (Praha). V Praze byla součástí větší expozice k 100. výročí vzniku Československa.

Výstavě  dominoval objekt s 12 příběhy lidí ze všech účastnických zemí. V objektu byly audiovizuálně prezentovány příběhy pamětníků a jejich cesty ke spolupráci se Státní bezpečností nebo naopak k odmítnutí spolupráce s ní. Putovní výstavu doplnily zážitkovými workshopy pro mládež.

Výstava vznikla díky podpoře programu Evropa pro občany/ Europe for Citizens, S. Cargo a Visegrad Fund. 

Autoři výstavy

kurátor a autor videí: Viktor Portel / grafické zpracování: Petr Šabach / produkce: Zbyněk Jurkovský  / autor výstavního objektu: ing. arch. Josef Mádr / vedoucí mezinárodního projektu: Marie Janoušková. 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.