Realizované výstavy

Výstava ANO/NE

Výstava Ano/Ne

V roce 2018 vytvořilo Post Bellum ve spolupráci se zahraničními partnery putovní vzdělávací open-air výstavu, která  sledovala osudy pamětníků ze zúčastněných zemí. Výstava se  konala celkem v sedmi zemích Evropy, putovala na Slovensko (Bratislava), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), Dánska (Roskilde), Německa (Drážďan) a v skončila v České republice (Praha). V Praze byla součástí větší expozice k 100. výročí vzniku Československa.

Výstavě  dominoval objekt s 12 příběhy lidí ze všech účastnických zemí. V objektu byly audiovizuálně prezentovány příběhy pamětníků a jejich cesty ke spolupráci se Státní bezpečností nebo naopak k odmítnutí spolupráce s ní. Putovní výstavu doplnily zážitkovými workshopy pro mládež.

Výstava vznikla díky podpoře programu Evropa pro občany/ Europe for Citizens, S. Cargo a Visegrad Fund. 

Autoři výstavy

kurátor a autor videí: Viktor Portel / grafické zpracování: Petr Šabach / produkce: Zbyněk Jurkovský  / autor výstavního objektu: ing. arch. Josef Mádr / vedoucí mezinárodního projektu: Marie Janoušková. 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.