Workshopy

Slibuji na svou čest

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí.

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků.

Workshop využívá metody výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány.

  • Pro žáky 4. nebo 5. ročníku ZŠ
  • Pro školní třídu
  • Workshop realizujeme v našich prostorách, případě ve vaší škole
  • Pod vedením zkušených lektorů
  • Doba trvání: 3,5 hodiny
  • Dotovaná cena pro školy: 60,- Kč / účastník, minimální počet platících účastníků: 20 (minimální částka, za kterou je workshop možno realizovat je 1200,-)
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.