English

Contact

Post Bellum, z. ú.

Španělská 1073/10, Prague 2, Czech Republic, 120 00

info@postbellum.cz

 

International Cooperation Department

Marie Janoušková

(+420) 257 316 966, marie.janouskova@postbellum.cz

Eva Kubátová
Jan Blažek
Marina Dobuševa
Martin Ocknecht

 

Organization’s Identification Number (IČO): 26548526

Fiscal Identification Number (DIČ): CZ 26548526

Registry No.: O 1368, registered at the Municipal Court in Prague

Data box ID: tnhqhrr

Bank accounts

Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00 Praha 5

51-1707230277/0100 – for donations by physical and legal entities, grants

IBAN: CZ8001000000511707230277, BIC/SWIFT code: KOMBCZPP

43-5853660257/0100 – for donations from the Memory of Nations Friends’ Club

IBAN CZ6501000000435853660257, BIC/SWIFT code: KOMBCZPPXXX

6700227/0100 – for donations

IBAN CZ3901000000000006700227, BIC/SWIFT code: KOMBCZPPXXX

If you want to contact one of our external collaborators who record witness interviews, please get in touch with our Chief Editor of the Memory of Nations collection: info@postbellum.cz

If you know of an interesting witness whose story would be good to record, please write to info@postbellum.cz.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.