5. 10. 2016
středa, 12.00
pro veřejnost
Národní technická knihovna, Praha 6

Pocta Václavu Havlovi

slavnostní vernisáž fotografií O. Škáchy, vzpomínkový koncert Plastic People of the Universe

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.