18. 2. 2017
sobota, 14.30
pro veřejnost
Tančírna v Račím údolí, Javorník

Třicátá léta na Jesenicku v paměti místních

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.