Pobočky Paměti národa

Paměť národa Jižní Morava

Pobočky Paměti národa nám umožňují přiblížit se k zajímavým svědectvím v regionech a natáčet rozhovory s pamětníky ve studiích v blízkosti jejich domova. Kromě dokumentaristiky se pobočky věnují vzdělávacím projektům, pořádají výstavy, setkání, besedy a spolupracují s místními médii a úřady.

Vznikli jsme v roce 2018 a sídlili v bývalé káznici na Cejlu. Od podzimu 2021 sídlíme v prostorách Radnické 10 v centru Brna, kde vzniklo natáčecí studio, kanceláře, místo pro dočasné výstavy, debaty a přednášky. Na podzim roku 2022 vznikla v přízemí kavárna Café Paměti národa. Intenzivně pracujeme na vzniku multimediální expozice Institutu Paměti národa.

Centrum Paměti národa Jižní Morava a Institut Paměti národa Brno:

Radnická 369/10, 602 00 Brno

ředitel:
BcA. David Butula
david.butula@postbellum.cz
+420 736 531 654

podpořte:
Paměť národa Jižní Morava můžete podpořit zasláním daru na 115-8357420207/0100 nebo vstupem do Klubu přátel Paměti národa.

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00, Praha 5
115-8357420207/0100– dary fyzických a právnických osob, dotace
IBAN CZ9401000001158357420207 BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Dokumentujeme

  • každoročně natáčíme více než 50 pamětníku z Jihomoravského kraje metodou Eye direct

Vyprávíme

  • na podzim 2021 jsme otevřeli Institut Paměti národa Brno a zahájili každoměsíční program plný přednášek, projekcí a živě streamovaných debat
  • pořádáme venkovní i vnitřní výstavy
  • Oživujeme příběhy města je projekt, v rámci kterého pečujeme o opuštěné hroby a kameny zmizelých (stolpersteine)
  • vytvořili jsme pětidílnou dokumentární sérii ve spolupráci s festivalem Meeting Brno s názvem Příběhy pochodu smrti, která přibližuje život v Brně na konci války, průběh pochodu Němců z Brna a osudy vysídlenců

Vzděláváme

  • lektorujeme zážitkové workshopy pro školy
  • realizujeme vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů na mnoha místech Jihomoravského kraje
  • vedeme divadelní kroužek pro děti a mládež, kde divadelními prostředky vyprávíme příběhy a události 20. století a účastníkům dáváme prostor pro společnou tvorbu a reflexi nedávné historie

Dále pořádáme

 

Projekty Paměti národa Jižní Morava

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.