Hledáme kvalifikované právníky, kteří by podpořili naše pamětníky, z nichž mnozí zažili útrapy během druhé světové války a komunismu. Kromě sociální podpory se senioři často obrací na Centrum pomoci Paměti národa v právních věcech. Informujeme pamětníky o jejich právech a povinnostech, pomáháme jim při orientaci v náročných životních situacích a hledání řešení. To často vyžaduje jednorázové konzultace, vypracování dopisů či žádostí nebo jen poskytnutí rady a informací.

Hledáme právníky, kteří by tyto úkoly plnili. Jedná o práci po celé republice, přičemž většinu věcí je možné vyřešit po telefonu nebo e-mailem. Nemusí jít nutně o dobrovolnou roli, za poskytnuté služby jsme připraveni nabídnout odpovídající odměnu.

V případě zájmu můžete kontaktovat ředitele Centra Pomoci Paměti národa na tel. 777 910 557 nebo e-mailem: jakub.suchel@postbellum.cz

Rádi bychom skupinu spolupracovníků pro případy pravidelných či jednorázových konzultací.  Postupujeme tak, že sociální pracovník nejdříve s pamětníkem uskuteční sociální šetření a podle situace následně konkrétní právní záležitost zkonzultuje s daným právníkem nebo zprostředkuje kontakt mezi ním a pamětníkem. Pamětníci mají často zábrany se sami na právní kanceláře obracet, v naši organizaci však důvěru mají a takovou zprostředkovanou pomoc snáze přijmou. Nechceme však nahrazovat služby advokátní kanceláře. Právní zastupování rádi zprostředkujeme, ale nezajistíme.

Pomoc potřebujeme zvláště nyní v této turbulentní době, kdy nejen na pamětníky doléhají společenské a politické otřesy. Budeme vám vděčni, pokud nám pomůžete kontakt na takové spolupracovníky zprostředkovat, případně když sami svoji právní erudici nabídnete, pokud jste jejím nositelem.