Vzděláváme žáky, studenty,
učitele i veřejnost. Skrze
pamětnické příběhy mluvíme
o nedávné minulosti
i otázkách současnosti.

Naše programy pro školy stojí na mezigeneračním
dialogu a zážitkovém a hodnotovém vzdělávání.
Propojujeme generace, účastníky vedeme k historickému myšlení,
poznávání soudobých dějin i přemýšlení o aktuálním světě.

50 000 účastníků edukačních programů
14 000 žáků prošlo projektem Příběhy našich sousedů
3250 pamětníků natočených žáky a studenty
500 pravidelně spolupracujících učitelů