Vyprávíme skutečné příběhy.
Hledáme cesty, jak zkušenost
a osudy pamětníků předávat
mladé generaci.

Pamětníci nám vyprávějí své životní příběhy
a zkušenosti proto, aby se s nimi mohla seznámit
veřejnost. Nechtějí, aby jejich vzpomínky skončily
v archivu, často nás sami vybízejí k tomu,
abychom jejich příběhy zpracovali a předávali dál.

3 stálé Instituty Paměti národa
700 000 stažení podcastu
2 000 000 čtenářů Magazínu