Vyprávíme, dokumentujeme, vzděláváme a pomáháme i za hranicemi naší země. Jsme součástí mezinárodní sítě partnerských organizací, které spojují stejné hodnoty a cíle. Rozšiřujeme mezinárodní části archivu, dokumentujeme a pomáháme v zemích, ve kterých i v 21. století vládnou totalitní režimy.

Spolupracujeme s dokumentaristy v zemích, kde k zaznamenávání svědectví zatím systematicky nedochází. Naše mezinárodní sbírka Paměti národa je jednou z nejrozsáhlejších otevřených databází svědeckých výpovědí a obsahuje stovky nahrávek zahraničních pamětníků vedle tisíců českých příběhů.

,

Vzděláváme

Naše vzdělávací projekty nabízíme i našim partenrům v zahraničí. Spolupracujeme se školami a vzdělávacími institucemi od Toronta přes Berlín až po Kyjev.

Vyprávíme

Vyhledáváme v zahraničí zásadní témata a události našich společných dějin. Naším cílem je zveřejňovat zapomenuté životní zkušenosti formou výstav, komiksů, mediálních výstupů a dalších moderních nástrojů. 

 

Co je u nás nového