Paměť národa působí v Plzeňském kraji od roku 2018. Ve studiu v Thámově ulici v Plzni jsme natočili rozhovory s pamětníky, kteří nám vyprávěli o hrůzách války, osvobození Plzně, svědectvích agentů komunistického režimu,

odvaze účastníků protirežimních demonstrací, disidentů a významných porevolučních osobností našeho kraje. Mapujeme příběhy plné strachu, ale také silné vůle, odvahy, naděje a víry.

Dokumentujeme

V našem kraji ročně natočíme životní osudy přibližně stovky pamětníků. Natáčíme ve studiu v Plzni, dojíždíme s dokumentaristy za pamětníky do jejich domovů a mapujeme příběhy napříč celým krajem. V letošním roce zaznamenáváme příběhy červnových protestů proti měnové reformě, mapujeme osudy podél hranic, natočili jsme také příběhy potomků amerických vojáků, kteří osvobozovali Plzeň.

Vzděláváme

Prostřednictvím workshopů a dokumentárních filmů vzděláváme studenty škol Plzeňského kraje o naší nedávné historii. Náš mezigenerační přístup spojuje mladé studenty, kteří jsou zvědaví, se staršími, kteří mají co předat. Do projektu Příběhy našich sousedů je od roku 2014 zapojeno téměř 30 škol v regionu. Studenti vytvářejí dokumentární týmy, zachycující působivé životní příběhy. Naše úsilí se rozšiřuje na spolupráci s bavorskými školami.

Vyprávíme

Vyprávíme skutečné příběhy a neustále hledáme cesty, jak zkušenost a osudy pamětníků předávat dalším generacím skrze výstavy, přednášky nebo komentované procházky. Realizovali jsme komentované procházky a audiovizuální projekce ve veřejném prostoru, věnující se tématu odboje v Plzni a připravujeme další témata.

Pomáháme

V západních Čechách poskytujeme památníkům odbornou péči a vedení, podporu pak prostřednictvím odborného i občanského poradenství. Společně s kvalifikovanými sociálními pracovníky a dobrovolníky, včetně spolupracovníků Centra, zajišťujeme odbornou péči, psychologickou a právní pomoc, osobní podporu, nákupy a mezigenerační akce. Naším posláním je budovat propojenou a podpůrnou komunitu.