Paměť národa působí v Jihočeském kraji od roku 2019. Cílem regionální pobočky je udržet paměť regionu živou. Umožňuje nám natáčet rozhovory s pamětníky v blízkosti jejich domovů.

Vedle natáčení realizujeme vzdělávací projekty, výstavy, setkání a spolupracují s místními médii a úřady. Během čtyř let pobočka zaznamenala bezmála 200 jihočeských příběhů.

Dokumentujeme

Jihočeský kraj prošel ve 20. století těžkými zkouškami. Dokumentujeme a připomínáme příběhy přeživších holocaustu, válečných veteránů, předválečných rodáků a pamětníků, kterým život výrazně ovlivnila komunistická totalita. V roce 2022 jsme natočili 60 pamětníků z Česka, Rakouska a Bavorska.

Vzděláváme

Desítky základních a středních škol se v našem kraji zapojily do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Školní dokumentaristické týmy si poslechly a zaznamenaly desítky silných a poučných životních příběhů. Mnoho žáků a studentů v našem kraji prošlo vzdělávacími workshopy Paměti národa, které děti zavedou do zlomových období našich dějin 20. století.

Vyprávíme

V našem kraji pořádáme výstavy, koncerty, setkáváme se při besedách s pamětníky a organizujeme různé tematické večery. Vyprávíme tak příběhy o hrůzách holocaustu, vyhnání z rodné vsi, dřině v pracovních táborech, odvaze, neutuchající naději a víře.