Pobočky Paměti národa

Paměť národa Jižní Čechy

Centra Paměti národa nám umožňují přiblížit se k zajímavým svědectvím v regionech a natáčet rozhovory s pamětníky ve studiích v blízkosti jejich domova. Kromě dokumentaristiky se pobočky věnují vzdělávacím projektům, pořádají výstavy, setkání, besedy a spolupracují s místními médii a úřady.

centrum České Budějovice:
náměstí Přemysla Otakara II. 79/21, 370 01 České Budějovice

ředitel:
Tomáš Trantina
tomas.trantina@postbellum.cz
(+420) 602 626 653

podpořte:
Paměť národa Jižní Čechy můžete podpořit vstupem do Klubu přátel Paměti národa.

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00, Praha 5
123-368650247/0100 – dary fyzických a právnických osob, dotace
IBAN CZ9401000001158357420207 BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Dokumentujeme

 • natočili jsme 59 nových svědectví z regionu pro sbírku Paměť národa v roce 2019

Vyprávíme

 • zrealizovali jsme v roce 2019 4 exteriérové výstavy – Příběhy našich sousedů, Když spadla železná opona v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou a Nezapomeňme v ČB
 • uspořádali jsme výstavu a promítání dokumentu ke 30 letům sametové revoluce v rámci celorepublikového projektu Paměti národa Nezapomeňme, listopad 2019

Vzděláváme

 • speciální běh vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů k 30. výročí svobody v Českém Krumlově, závěr v listopadu 2019

Dále pořádáme

 • vzpomínkový večer na Jana Palacha  v lednu 2019
 • Běh pro Paměť národa v květnu 2019
 • Koncert za oběti komunismu v červnu 2019
 • happening k připomenutí protestů proti okupaci v roce 1969, promítání dokumentu z dílny Paměti národa na náměstí v Českých Budějovicích, srpen 2019
 • pokládání 11 kamenů zmizelých v Českých Budějovicích, následná večerní přednáška Adama Drdy na téma Holokaust, září 2019
 • veřejnou sbírku Paměti národa ke Dni válečných veteránů, 1. – 14. listopad 2019
 • debatu pro veřejnost Nezapomeňme – Dobrovský, Kroupa, Šesták, listopad 2019
 • upomínkový večer k výročí úmrtí Václava Havla, večerní setkání Pojďme číst Havla, prosinec 2019
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.