Centra Paměti národa nám umožňují přiblížit se k zajímavým svědectvím v regionech a natáčet rozhovory s pamětníky ve studiích v blízkosti jejich domova.

Kromě dokumentaristiky se pobočky věnují vzdělávacím projektům, pořádají výstavy, setkání, besedy a spolupracují s místními médii a úřady.

Dokumentujeme

V roce 2022 jsme zdokumentovali 131 příběhů pamětníků, pravidelně jsme vybrané z nich publikovali v tištěných i online médiích. Prostory pardubického Institutu od září každé pondělí ožily díky besedám, přednáškám či projekcím dokumentů.

 

Vzděláváme

Dne 15. března 2022 jsme slavnostně představili veřejnosti muzeum nové generace Institutu Paměti národa v Pardubicích s výstavou Tichá hrdinství. Ve Vzdělávacím centru Institutu Paměti národa zažilo 113 školních tříd workshop organizovaný našimi lektory. Stali jsme se součástí Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje.

Vyprávíme

Publikujeme a popularizujeme příběhy pamětníků v tisku a zpravodajských online portálech. V Magazínu Paměti národa jsme za uplynulý rok publikovali přibližně 20 článků. Široké veřejnosti z regionu jsme v Hradci Králové představili výstavu Příběhy z Ukrajiny. Zpracovali jsme dokument věnující se osudům kladských Čechů s názvem Smíření v Českém koutku. V listopadu jsme slavnostně zahájili výstavu Samet v divadle sestavenou ze vzpomínek předních osobností pardubického listopadu 1989.