Pobočka Paměť národa Střední Morava působí od roku 2017 v Olomouckém a Zlínském kraji. Přibližuje zajímavá svědectví a natáčí rozhovory s pamětníky ve studiích v blízkosti jejich domova.

Kromě dokumentaristiky se pobočka věnuje vzdělávacím projektům, pořádá výstavy, setkání, besedy a spolupracuje s místními médii a úřady.

Dokumentujeme

Dokumentujeme a připomínáme příběhy přeživších holocaustu, válečných veteránů, předválečných rodáků a pamětníky, kterým život ovlivnila komunistická totalita Každoročně natočíme vzpomínky více než stovky pamětníků z Olomouckého a Zlínského kraje.  

Vzděláváme

Realizujeme vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů na mnoha místech našich krajů. Lektorujeme zážitkové workshopy pro základní a střední školy.

Vyprávíme

V obou krajích pořádáme venkovní výstavy o našich pamětnících. Vytváříme dokumentární filmy. Připravujeme projekce pro veřejnost Kino příběhů 20. století. V Olomouci provozujeme Institut Paměti národa.