Díky našim regionálním pobočkám po celé České republice spolupracujeme s našimi nejbližšími sousedy v Polsku, Německu, Slovensku a Rakousku. Významnou součástí našich aktivit dále tvoří projekty v oblasti lidských práv. Paměť a svědomí národa je podsekce mezinárodní části archivu a shromažďuje orální historické rozhovory

s bývalými politickými vězni a obránci lidských práv po celém světě, zatím obsahuje svědectví z Číny/Tibetu, Krymu, Barmy/Myanmaru, Kuby, Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Cílem je vzdát hold těmto statečným lidem tím, že jejich vzpomínky uchováme pro budoucí generace, abychom se z jejich příkladu mohli poučit.

Cílem je také zvýšit v Evropě pozornost k jejich případům a k neutěšené situaci v oblasti lidských práv v zemích jejich původu. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že jejich svědectví a příběhy poslouží také jako základ pro další aktivity v oblasti advokacie a vzdělávání, mj. v zemích jejich původu, kde se úřady často snaží vyhnout zmínkám o těchto lidech, jejich cílech a odkazu.

Přehled svědectví ze zahraničí:
https://www.memoryofnations.eu/en/international