V Plzni byla v letošním roce otevřena jedna z prvních poboček Centra pomoci Paměti národa. Vzniklo jako reakce na pandemickou situaci, kdy jsme si uvědomili, že chceme pamětníkům, jejichž životní osudy vyslechneme, nabídnout profesionální péči. Naším cílem je skrze odborné a občanské poradenství pomáhat zorientovat se a nabízet podporu s řešením nejen obtížných životních situací.

Skrz kvalifikované sociální pracovníky a dobrovolníky z řad spolupracovníků a podporovatelů Paměti národa můžeme zprostředkovat odbornou péči, psychologickou a právní pomoc, osobní asistenci, pomoc s nákupy, uspořádávání společných setkání a mezigeneračních klubů.