V letošním roce jsme se zapojili do příprav plzeňských oslav svobody. Program jsme rozšířili o charitativní Běh Paměti národa a odpolední hudební program, kde za doprovodu

dirigenta Matěje Kroupy vystoupili například Monika Načeva nebo Michal Horák. Den Svobody s námi strávili více než 400 běžců a další stovky návštěvníků.