O nás

Lidé

Vedení

Mikuláš Kroupa

ředitel a zakladatel Post Bellum
mikulas.kroupa@postbellum.cz

Mikuláš vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po vojenské službě v roce 2000 nastoupil do AVIS (Agentury vojenských a informačních služeb Ministerstva obrany ČR), do audio redakce, pracoval jako externista Českého rozhlasu Radiožurnálu, Dvojky a Vltavy. Později působil jako redaktor vysílání do zahraničí na Rádiu Praha a reportér v české redakci BBC. V roce 2001 registroval s právníkem Vítem Makariem a historikem Michalem Šimůnkem neziskovou organizaci Post Bellum, stal se jejím ředitelem a také spolutvůrcem digitálního archivu Paměť národa. Je spoluautorem úspěšného rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, který připravuje pro Český rozhlas (od května 2006), a také jedním ze scenáristů televizního cyklu Příběhy 20. století.

Jan Polouček

provozní ředitel
+420 775 107 654, jan.poloucek@postbellum.cz

Jan je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poté studoval jeden rok na TU Berlin / Zentrum für Antisemitismusforschung. V neziskovém sektoru pracuje od roku 2000 (Nadace Civilia, Agnes, Nadační fond obětem holocaustu). Několikaletou zkušenost má také z komerční sféry v oblasti kulturní produkce (Key production, MVP agency). S Post Bellum spolupracuje od roku 2010, v roce 2012 byl jmenován provozním ředitelem.

Kristýna Bardová

mediální koordinátorka
+420 731 831 999, kristyna.bardova@postbellum.cz

Kristýna vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnovala tématu občanské společnosti. Poté, co se pohybovala v prostředí neziskových organizací zabývajících se vzděláním. Do Post Bellum nastoupila v roce 2013, kde zprvu spravovala Klub přátel Paměti národa. Nyní má na starosti komunikaci s médii a správu sociálních médií.

Lucie Rozmánková

péče o dárce
+420 774 692 320, fundraising

Martin Kroupa

vedoucí regionálního rozvoje, předseda správní rady Post Bellum
+420 721 258 816, martin.kroupa@postbellum.cz

Martin Kroupa vystudoval filozofii na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a hru na violu na pražské konzervatoři. Od roku 2005 působil jako redaktor Českého rozhlasu v rámci projektu Příběhy 20. století a začal spolupracovat s Post Bellum. Mezi léty 2011 a 2014 pracoval na Ministerstvu obrany na oddělení vydávající osvědčení o třetím odboji. Poté se vrátil do Post Bellum, kde se začal starat o rozvoj a vznik poboček Paměti národa a kde zároveň působí jako tajemník Kolegia Paměti národa a člen správní rady.

Jakub Suchel

ŘEDITEL CENTRA POMOCI PAMĚTI NÁRODA
+420 777 910 557, jakub.suchel@postbellum.cz

Jakub vystudoval sociální politiku a práci na FHS UK, před tím Vyšší sociálně pedagogickou školu Jabok. V letech 2008 – 2022 působil jako ředitel Diakonie ČCE střediska Praha, dříve Diakonie Stodůlky. Před tím pracoval v organizaci Život90 jako vedoucí poradenství. S Post Bellum spolupracuje od srpna 2022.

Zbyněk Jurkovský

vedoucí produkce
+420 724 928 724, zbynek.jurkovsky@postbellum.cz

Zbyněk vystudoval Vysokou školu cestovního ruchu. Sedm let se věnoval event managementu ve velké produkční agentuře, dva roky pak působil jako produkční v Institutu dokumentárního filmu. V Post Belum pracuje od roku 2015 jako vedoucí produkce, má na starosti realizaci výstav, prezentací, setkání s pamětníky i hosty a velkých akcí, jako jsou Ceny Paměti národa.

Pobočky

Michal Bureš

ředitel Paměti národa Východní Čechy
+420 773 046 484, michal.bures@postbellum.cz

David Butula

ředitel Paměti národa Jižní Morava
+420 736 531 654, david.butula@postbellum.cz

Jiří Kunc

ředitel Paměti národa Plzeňský kraj
+420 603 774 646, jiri.kunc@postbellum.cz

Michaela Pavlátová

ředitelka Paměti národa Severní Čechy
+420 725 719 050, michaela.pavlatova@postbellum.cz

Ida Šimonová

Ředitelka Paměti národa Moravskoslezský kraj
+420 608 439 441, ida.simonova@postbellum.cz

Tomáš Trantina

ředitel Paměti národa Jižní Čechy
+420 602 626 653, tomas.trantina@postbellum.cz

Petr Zavadil

ředitel Paměti národa Střední Morava
774 842 074, petr.zavadil@postbellum.cz
Zaměstnanci a spolupracovníci

Kateřina Ryšavá

administrativa, účetnictví
+420 605 291 546, katerina.rysava@postbellum.cz

Šárka Rusnáková

vedoucí provozu Institutu PN Pardubice
+420 602 487 361, sarka.rusnakova@postbellum.cz

Jitka Andrysová

vedoucí vzdělávacích projektů pro Střední Moravu
+420 777 763 388, jitka.andrysova@postbellum.cz

Štěpán Alexander

dramaturg a produkční Paměti národa Jižní Morava
+420 777 823 535, stepan.alexander@postbellum.cz

Pavel Barbor

produkční
+420 608 501 350, pavel.barbor@postbellum.cz

Jan Blažek

koordinátor mezinárodní spolupráce
+420 774 519 598, jan.blazek@postbellum.cz

Eliška Chytrá

produkční dokumentaristiky pro jižní Moravu
+420 773 655 285, eliska.chytra@postbellum.cz

Ondřej Čenovský

sociální pracovník Centra pomoci Paměti národa
606 794 228, ondrej.cenovsky@postbellum.cz

Petra Dosoudilová

Junior marketing specialist
725 738 607, petra.dosoudilova@postbellum.cz

Nina Doubková

koordinátorka projektů Paměti národa Severní Čechy
+420 731 212 225, nina.doubkova@postbellum.cz

Jitka Doubravová

vedoucí vzdělávacích projektů pro Plzeňský kraj
777 753 387, jitka.doubravova@postbellum.cz

Petr Fašianok

Vedoucí grafického oddělení
+420 777 809 961, petr.fasianok@postbellum.cz

Karolína Franková

filmová produkce
734 658 402, karolina.frankova@postbellum.cz

Veronika Iblová

vedoucí produkce Paměti národa Severní Čechy
+420 605 214 995, veronika.iblova@postbellum.cz

Johana Heřmánková

editorka sbírky Paměť národa
+ 420 731 110 664, johana.hermankova@postbellum.cz

Kristýna Himmerová

editorka sbírky Paměť národa
+420 737 876 176, kristyna.himmerova@postbellum.cz

Michaela Chalupská

vedoucí vzdělávacích projektů pro jižní Moravu
+ 420 777 958 528, michaela.chalupska@postbellum.cz

Marie Janoušková

koordinátorka mezinárodní spolupráce
+420 602 244 377, marie.janouskova@postbellum.cz

Kristýna Koblasová

Koordinátorka vzdělávání pro Moravskoslezský kraj
+420 601 556 695, kristyna.koblasova@postbellum.cz

Jana Konopáčová

Grantová fundraiserka
+420 728 059 048, jana.konopacova@postbellum.cz

Dominika Kopčiková

produkční vzdělávacích projektů
+420 608 750 747, dominika.kopcikova@postbellum.cz

Pavlína Lolloková

vedoucí kanceláře Paměti národa Jižní Morava
+420 608 084 482, pavlina.lollokova@postbellum.cz

Andrea Kalányos

koordinátorka rozvoje vzdělávacích projektů
606 716 608, andrea.lohniska@postbellum.cz

Miloslav Lubas

editor sbírky Paměť národa
+420 734 517 062, miloslav.lubas@postbellum.cz

Vít Lucuk

dokumentarista a editor sbírky Paměť národa
+420 776 050 666, vit.lucuk@postbellum.cz

Jitka Míčková

projektová vedoucí workshopů
+420 724 067 828, jitka.mickova@postbellum.cz

Anna Michlová

PR Paměti národa Jižní Morava
+420 723 120 060, anna.michlova@postbellum.cz

Hana Mlynářová

metodička vzdělávacích projektů
hana.mlynarova@postbellum.cz

Tomáš Netočný

Vedoucí dokumentaristiky Moravskoslezský kraj
+420 725 135 315, tomas.netocny@postbellum.cz

Andrej Novik

metodik vzdělávacích projektů
andrej.novik@postbellum.cz

Martin Ocknecht

Mezinárodní spolupráce/International cooperation
+420 728 756 422, martin.ocknecht@postbellum.cz

Jakub Pánek

produkční
+420 736 516 517, jakub.panek@postbellum.cz

Eva Eliášová

vedoucí kanceláře
+420 602 750 786, eva.eliasova@postbellum.cz

Soňa Petráková

vedoucí vzdělávání a produkce pro jižní Čechy
+420 724 054 755, sona.petrakova@postbellum.cz

Olga Plchová

produkční
+420 602 962 051, olga.plchova@postbellum.cz

Saša Polášková

programátorka webových stránek
721 754 759, sasa.polaskova@postbellum.cz

Tamara Pomoriški

umělecká vedoucí Divadla Paměti národa
+420 775 296 705, tamara.pomoriski@postbellum.cz

Viktor Portel

vedoucí filmové produkce
+420 605 858 396, viktor.portel@postbellum.cz

Anna Provazníková

koordinátorka projektů Paměti národa Severní Čechy
+420 775 731 648, anna.provaznikova@postbellum.cz

Tereza Slachová

koordinátorka vzdělávacích projektů
+420 776 238 290, tereza.slachova@postbellum.cz

Jan Sedmidubský

vedoucí redakce Magazínu Paměti národa
724 157 653, jan.sedmidubsky@postbellum.cz

Miriam Ryndová

grantový fundraising
+420 775 060 821, miriam.ryndova@postbellum.cz

Jaroslava Řezáčová

hlavní účetní
jaroslava.rezacova@postbellum.cz

Veronika Stehlíková

Vedoucí projektu Příběhy našich sousedů
+420 731 456 419, veronika.stehlikova@postbellum.cz

Michal Šmíd

správce portálu Paměť národa
+420 606 954 892, michal.smid@ustrcr.cz

František Štambera

vedoucí dokumentaristiky
721 239 391, frantisek.stambera@postbellum.cz

Barbora Šťastná

editorka sbírky Paměť národa
+420 605 281 397, barbora.stastna@postbellum.cz

Štěpán Šůstek

fundraiser Paměti národa Jižní Morava
+420 770 618 222, stepan.sustek@postbellum.cz

Tereza Tomášová

grafická designérka
+420 606 891 849, tereza.tomasova@postbellum.cz

Miroslav Tyč

vedoucí dokumentaristiky pro východní Čechy
+420 727 880 794, miroslav.tyc@postbellum.cz

Petr Uhrík

Koordinátor rozvoje vzdělávacích programů
+420 778 534 820, petr.uhrik@postbellum.cz

Linda Wolfová

vedoucí produkce dokumentaristy
+420 777 200 220, linda.wolfova@postbellum.cz

Martina Zanklová

účetní
+420 257 316 966, martina.zanklova@postbellum.cz

Roman Zmrzlý

vedoucí dokumentaristiky pro jižní Moravu
roman.zmrzly@postbellum.cz

Paměť národa pro Ukrajinu

ukrajina@pametnaroda.cz
+420 602 493 452
Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.