O nás

Lidé

Mikuláš Kroupa

ředitel a zakladatel Post Bellum
mikulas.kroupa@postbellum.cz

Mikuláš vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po vojenské službě v roce 2000 nastoupil do AVIS (Agentury vojenských a informačních služeb Ministerstva obrany ČR), do audio redakce, pracoval jako externista Českého rozhlasu Radiožurnálu, Dvojky a Vltavy. Později působil jako redaktor vysílání do zahraničí na Rádiu Praha a reportér v české redakci BBC. V roce 2001 registroval s právníkem Vítem Makariem a historikem Michalem Šimůnkem neziskovou organizaci Post Bellum, stal se jejím ředitelem a také spolutvůrcem digitálního archivu Paměť národa. Je spoluautorem úspěšného rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, který připravuje pro Český rozhlas od května 2006. Je také jedním ze scenáristů připravovaného televizního cyklu Příběhy 20. století. V Post Bellum se věnuje především kreativním projektům, jako jsou výstavy, publikační počiny, rozhlasové, televizní, tištěné a internetové projekty.

Jan Polouček

provozní ředitel
+420 775 107 654, jan.poloucek@postbellum.cz

Jan je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poté studoval jeden rok na TU Berlin / Zentrum für Antisemitismusforschung. V neziskovém sektoru pracuje od roku 2000 (Nadace Civilia, Agnes, Nadační fond obětem holocaustu). Několikaletou zkušenost má také z komerční sféry v oblasti kulturní produkce (Key production, MVP agency). S Post Bellum spolupracuje od roku 2010, v roce 2012 byl jmenován provozním ředitelem.

Věra Převrátilová

finanční ředitelka
+420 604 763 559, vera.prevratilova@postbellum.cz

Věra vystudovala při mateřské dovolené ekonomii. V letech 2000–2015 pracovala jako externí účetní pro řadu neziskových organizací. S Post Bellum spolupracuje od jeho vzniku, od roku 2015 zastává pozici finanční ředitelky. Od té doby má na starosti veškeré finanční záležitosti Post Bellum, zejména rozpočty a finanční dohled nad všemi tuzemskými i zahraničními projekty.

Jana Holcová

manažerka komunikace
+420 777 800 184, jana.holcova@postbellum.cz

Jana vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Karlově a Masarykově univerzitě. Několik let pracovala v českých médiích (iDnes, ČTK, Lidové noviny a další). Založila a skoro 7 let spolu-vedla soukromý projekt Rodinného a Montessori centra 4medvědi v Praze 4, kde byla zodpovědná především za komunikaci, plánování a strategické vedení. Poté pracovala jako PR specialistka v komunikační agentuře Bison&Rose. Do Post Bellum nastoupila v polovině února 2017. Jana má dvě děti, které má moc ráda.

Martina Zanklová

vedoucí kanceláře
+420 257 316 966, martina.zanklova@postbellum.cz

Martina vystudovala vzdělávání lidských zdrojů, později pracovala na zákaznickém servisu v distribuci zahraniční literatury. Do Post Bellum nastoupila v roce 2015 jako vedoucí kanceláře a od té doby se snaží vzdělávat kolegy v oboru uklízení použitého nádobí do myčky.

Michal Šmíd

šéfredaktor sbírky Paměť národa
+420 606 954 892, michal.smid@ustrcr.cz

Michal v devadesátých letech studoval historii na FF UK, studia nedokončil. V letech 2001–2007 se coby zaměstnanec Česko-německého fondu budoucnosti podílel na odškodnění českých obětí otrockých a nucených prací a dalších obětí nacismu. Každodenní kontakt s pamětníky jej přivedl ke spolupráci s Post Bellum. Od roku 2008 je zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, který jej jmenoval správcem portálu Paměť národa za tuto instituci. Vedle toho se zapojil do dalších projektů, například vzdělávací aplikace My jsme to nevzdali, podílel se na některých výstavních projektech (Heydrich 70, Nepromlčeno! – příběhy našich sousedů z Prahy 6, Osvobození 70). V letech 2012–2015 vedl agendu sběračů (tazatelů) Post Bellum, nyní se věnuje především editorské práci.

Veronika Suková

koordinátorka sbírky Paměť národa
+420 732 228 339, veronika.sukova@postbellum.cz

Veronika vystudovala britská a americká studia na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni. Po skončení studia dostala nabídku pracovat v Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR, kde setrvala dva roky. Od jara 2017 působí v Českém rozhlase jako koordinátorka sbírky Paměť národa.

Magdaléna Benešová

vedoucí vzdělávání Post Bellum
+420 777 268 183, magdalena.benesova@postbellum.cz

Magdaléna vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje více než 15 let. S Post Bellum spolupracuje od roku 2011 a spoluvytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání. Vzdělávání v Post Bellum vede od roku 2017.

Hana Hniličková

manažerka rozvoje Příběhů našich sousedů
+420 608 355 069, hana.hnilickova@postbellum.cz

Hana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté jednoroční podiplomové studium na ETHZ v Curychu. V letech 2001–2010 pracovala v advokacii. Po ukončení rodičovské dovolené nastoupila v roce 2014 do Post Bellum jako grantistka Nadace Vodafone v rámci projektu Rok jinak. Od té doby vede vzdělávací aktivity Post Bellum, zejména dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů pro žáky základních a studenty středních škol a jejich učitele.

Viktor Portel

vedoucí audiovizuálních projektů Post Bellum
+420 605 858 396, viktor.portel@postbellum.cz

Viktor studuje na Katedře dokumentární tvorby FAMU. Jako režisér spolupracoval s neziskovým sektorem i s Českou televizí (Radokova trojská válka, 2012; Expremiéři: Josef Tošovský, 2013). Podílel se na přípravě knihy Jan Palach ’69, připravoval venkovní výstavu My jsme to nevzdali. Od roku 2013 vede audiovizuální projekty Post Bellum – je autorem konceptu natáčení Eye Direct a spoluautorem námětu vznikajícího televizního dokumentu Příběhy 20. století.

Petr Šabach

art director
+420 605 305 999, petr.sabach@postbellum.cz

Petr je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během vysokoškolských studií pracoval pro neziskové organizace Agnes (Agentura neziskového sektoru), AMA (Asociace manažerů NNO) a NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Od roku 2005 se věnuje grafickému designu a webdesignu, nejprve v reklamní agentuře Nydrle, později ve vlastním grafickém studiu. S Post Bellum spolupracuje od roku 2012, od roku 2014 pak zde působí na pozici hlavního výtvarníka a správce webových stránek.

Zbyněk Jurkovský

vedoucí produkce
+420 724 928 724, zbynek.jurkovsky@postbellum.cz

Zbyněk vystudoval Vysokou školu cestovního ruchu. Sedm let se věnoval event managementu ve velké produkční agentuře, dva roky pak působil jako produkční v Institutu dokumentárního filmu. V Post Belum pracuje od roku 2015 jako vedoucí produkce, má na starosti realizaci výstav, prezentací, setkání s pamětníky i hosty a velkých akcí, jako jsou Ceny Paměti národa.

Martin Petrtýl

fundraiser
+420 608 176 370, martin.petrtyl@postbellum.cz

Martin vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze, posléze pracoval jako civilkář v Nadaci VIA, pak půl roku v Číně učil angličtinu. Po návratu do ČR tři roky pracoval na Ministerstvu životního prostředí, kde koordinoval českou účast na menších evropských programech včetně Phare, Interregu, LIFE či Finančních mechanismů EHP a Norska. Poté byl vyslán jako národní expert do Evropské komise v Bruselu k administraci několika desítek projektů programu LIFE v Evropě i Africe. Do Post Bellum přišel v březnu 2016 z v Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, kde působil jako fundraiser.

Ondřej Nezbeda

šéfredaktor aplikace Místa Paměti národa
+420 603 296 560, ondrej.nezbeda@postbellum.cz

Ondřej je původní profesí středoškolský učitel biologie a tělesné výchovy. Deset let se živil jako novinář, z toho v letech 2007–2015 působil v týdeníku Respekt. V roce 2015 nastoupil do mobilního hospice Cesta domů jako grantista Nadace Vodafone v rámci projektu Rok jinak. V Post Bellum pracuje od ledna 2016, na starosti má správu mobilní aplikace Místa Paměti národa.

Vendula Nováková

vedoucí koordinátorů projektu Příběhy našich sousedů
+420 728 461 848, vendula.novakova@postbellum.cz

Vendula studuje magisterský obor orální historie a soudobé dějiny na FHS UK v Praze. Před působením v Post Bellum vedla projekt Skautské století, který zaznamenával vzpomínky pamětníků skautingu. Pro Post Bellum od roku 2011 nahrává a zpracovává rozhovory s pamětníky a od roku 2014 působí jako koordinátorka vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, nejprve jako místní koordinátorka v Praze, v současnosti jako vedoucí regionálních koordinátorů.

Kristýna Bardová

koordinátorka Klubu přátel Paměti národa
+420 731 831 999, kristyna.bardova@postbellum.cz

Kristýna studuje Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje tématu občanské společnosti. Poté, co se pohybovala v prostředí neziskových organizací zabývajících se vzděláním, nastoupila v roce 2013 do Post Bellum na stáž. Od roku 2015 spravuje Klub přátel Paměti národa a jako asistentka komunikace má na starosti propagaci vzdělávacích projektů.

Marie Janoušková

koordinátorka mezinárodní spolupráce
+420 602 244 377, marie.janouskova@postbellum.cz

Marie vystudovala v Německu kulturní management. Od roku 2004 pracuje v neziskovém sektoru v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. V organizaci Živá paměť, o.p.s., kde měla v letech 2008 – 2009 na starost koncepci a koordinaci Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog, se intenzivně setkávala s pamětníky totalitních režimů. V letech 2010 – 2016 vedla pražskou pobočku německé Nadace Brücke/Most, která působí v Česko-německých vztazích. V Post Bellum pracuje od ledna 2017 v oblasti mezinárodní spolupráce.

Barbara Šabachová

koordinátorka mezinárodní spolupráce
+420 777 313 374, barbara.sabachova@postbellum.cz

Barbara vystudovala etnologii a serbistiku na Filozofické fakultě UK. Během studia absolvovala roční studijní pobyty ve Francii a Srbsku. Poté se věnovala výzkumům sociálně vyloučených romských lokalit ve společnosti GAC, s. r. o. Od roku 2008 je zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů, kde má na starosti zahraniční spolupráci Paměti národa. V letech 2011–2015 byla na rodičovské dovolené, během které se začala aktivně podílet na chodu Komunitního centra Kampa. Od podzimu 2015 se vrátila zpět do týmu Paměti národa.

Linda Wolfová

produkční audiovizuálních projektů
+420 777 200 220, linda.wolfova@postbellum.cz

Linda vystudovala rusistiku na Filozofické fakultě UK. Byla na stážích v Rusku (RGGU) a Německu (Univerzitat Konstanz). Pracovala v oboru vzdělávání cizinců (ÚJOP UK a soukromý sektor), po mateřské dovolené nastoupila do Post Bellum, kde zajišťuje kamerové natáčení pamětníků metodou Eye Direct.

Kateřina Štědrá

koordinátorka soutěže Příběhy 20. století
+420 777 039 516, katerina.stedra@postbellum.cz
Kateřina studovala sociální práci na FF UK. Od roku 2005 působí v neziskovém sektoru. S Post Bellum, kde koordinuje Soutěž Příběhy 20. století, spolupracuje od roku 2014.

Olga Plchová

produkční
+420 602 962 051, olga.plchova@postbellum.cz

Absolventka Univerzity Karlovy, od roku 1998 externě spolupracuje na nejrůznějších neziskových kulturních projektech (divadlo, výstavy, publikace apod.), s Post Bellum od roku 2012.

Jakub Pánek

produkční
+420 736 516 517, jakub.panek@postbellum.cz

Jakub vystudoval sportovní management na FTVS UK. Pět let pracoval v telekomunikační firmě PROMSAT. S Post Bellum spolupracuje od roku 2016. Na starosti má produkci vzdělávacích programů (prezentace PNS, Workshopy), produkční zajištění sbírky na Den válečných veteránů a pomáhá Zbyňkovi při dalších akcích, které Post Bellum pořádá.

Jana Háková

externí spolupracovnice PR a komunikace
+420 777 578 926, jana.hakova@postbellum.cz

Jana vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Od roku 2002 působila šest let jako redaktorka v médiích (Deník, Nedělní svět, Lidové noviny), poté se začala věnovat PR, sociálním sítím a on-line marketingu. Pracovala nejprve ve velkých firmách, od roku 2012 při mateřské a rodičovské dovolené pak jako freelancer zajišťovala PR pro firmy i neziskové organizace. V Post Bellum pracovala dva roky jako manažerka komunikace, od února 2017 je na mateřské dovolené a působí zde jako externí spolupracovnice PR a komunikace.

Eva Kubátová

koordinátorka mezinárodních projektů (západní Evropa a USA)
+420 776 096 665, eva.kubatova@postbellum.cz

Eva vystudovala hispanistiku a nederlandistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a iberoamerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž dokončuje doktorské studium. Pracovala ve zpravodajství a publicistice České televize, později jako produkční v eventové agentuře. Na projektu Paměť národa spolupracuje od roku 2012, nejprve jako zaměstnanec Ústavu pro studium totalitních režimů a od roku 2015 jako součást týmu Post Bellum. Věnuje se mezinárodní spolupráci projektu s orientací na západní Evropu a USA.

Martin Kroupa

tajemník Kolegia Paměti národa, koordinátor regionálních poboček Post Bellum
(+420) 721 258 816, martin.kroupa@postbellum.cz

Petr Zavadil

ředitel pobočky Paměti národa Střední Morava
(+420) 774 842 074, petr.zavadil@postbellum.cz
Sdílet

Vyprávějte!
My budeme naslouchat

Máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní vzpomínky nesmějí zmizet? Napište nám na pametnici@postbellum.cz

Příběhy našich sousedů –
příběhy, které v učebnicích nenajdete

Více na pribehynasichsousedu.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.