O nás

Lidé

Mikuláš Kroupa

ředitel a zakladatel Post Bellum
mikulas.kroupa@postbellum.cz

Mikuláš vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po vojenské službě v roce 2000 nastoupil do AVIS (Agentury vojenských a informačních služeb Ministerstva obrany ČR), do audio redakce, pracoval jako externista Českého rozhlasu Radiožurnálu, Dvojky a Vltavy. Později působil jako redaktor vysílání do zahraničí na Rádiu Praha a reportér v české redakci BBC. V roce 2001 registroval s právníkem Vítem Makariem a historikem Michalem Šimůnkem neziskovou organizaci Post Bellum, stal se jejím ředitelem a také spolutvůrcem digitálního archivu Paměť národa. Je spoluautorem úspěšného rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, který připravuje pro Český rozhlas (od května 2006), a také jedním ze scenáristů televizního cyklu Příběhy 20. století.

Jan Polouček

provozní ředitel
+420 775 107 654, jan.poloucek@postbellum.cz

Jan je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poté studoval jeden rok na TU Berlin / Zentrum für Antisemitismusforschung. V neziskovém sektoru pracuje od roku 2000 (Nadace Civilia, Agnes, Nadační fond obětem holocaustu). Několikaletou zkušenost má také z komerční sféry v oblasti kulturní produkce (Key production, MVP agency). S Post Bellum spolupracuje od roku 2010, v roce 2012 byl jmenován provozním ředitelem.

Věra Převrátilová

finanční ředitelka
+420 604 763 559, vera.prevratilova@postbellum.cz

Věra vystudovala při mateřské dovolené ekonomii. V letech 2000–2015 pracovala jako externí účetní pro řadu neziskových organizací. S Post Bellum spolupracuje od jeho vzniku, od roku 2015 zastává pozici finanční ředitelky. Od té doby má na starosti veškeré finanční záležitosti Post Bellum, zejména rozpočty a finanční dohled nad všemi tuzemskými i zahraničními projekty.

Jana Holcová

manažerka komunikace
+420 777 800 184, jana.holcova@postbellum.cz

Jana vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Karlově a Masarykově univerzitě. Několik let pracovala v českých médiích (iDnes, ČTK, Lidové noviny a další). Založila a skoro 7 let spolu-vedla soukromý projekt Rodinného a Montessori centra 4medvědi v Praze 4, kde byla zodpovědná především za komunikaci, plánování a strategické vedení. Poté pracovala jako PR specialistka v komunikační agentuře Bison&Rose. Do Post Bellum nastoupila v polovině února 2017. Jana má dvě děti, které má moc ráda.

Martina Zanklová

vedoucí kanceláře
+420 257 316 966, martina.zanklova@postbellum.cz

Martina vystudovala vzdělávání lidských zdrojů, později pracovala na zákaznickém servisu v distribuci zahraniční literatury. Do Post Bellum nastoupila v roce 2015 jako vedoucí kanceláře a od té doby se snaží vzdělávat kolegy v oboru uklízení použitého nádobí do myčky.

Kristýna Bardová

koordinátorka Klubu přátel Paměti národa
+420 731 831 999, kristyna.bardova@postbellum.cz

Kristýna vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnovala tématu občanské společnosti. Poté, co se pohybovala v prostředí neziskových organizací zabývajících se vzděláním, nastoupila v roce 2013 do Post Bellum na stáž. Od roku 2015 spravuje Klub přátel Paměti národa.

Michal Šmíd

správce portálu Paměť národa
+420 606 954 892, michal.smid@ustrcr.cz

Michal v devadesátých letech studoval historii na FF UK, studia nedokončil. V letech 2001–2007 se coby zaměstnanec Česko-německého fondu budoucnosti podílel na odškodnění českých obětí otrockých a nucených prací a dalších obětí nacismu. Každodenní kontakt s pamětníky jej přivedl ke spolupráci s Post Bellum. Od roku 2008 je zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, který jej jmenoval správcem portálu Paměť národa za tuto instituci. Vedle toho se zapojil do dalších projektů, například vzdělávací aplikace My jsme to nevzdali, podílel se na některých výstavních projektech (Heydrich 70, Nepromlčeno! – příběhy našich sousedů z Prahy 6, Osvobození 70). V letech 2012–2015 vedl agendu sběračů (tazatelů) Post Bellum, nyní se věnuje především editorské práci.

Magdaléna Benešová

vedoucí vzdělávacích projektů
+420 777 268 183, magdalena.benesova@postbellum.cz

Magdaléna vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje více než 15 let. S Post Bellum spolupracuje od roku 2011 a spoluvytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání. Oddělení vzdělávání v Post Bellum vede od roku 2017.

Markéta Čekanová

ředitelka / Paměť národa Plzeňský kraj
+420 724 317 539, marketa.cekanova@postbellum.cz

Markéta patří ke generaci stávkujících studentů z roku 1989. Vystudovala sice strojní fakultu Západočeské univerzity, ale díky změně poměrů se po škole mohla vrhnout na to, co chtěla dělat vždycky, ale kvůli rodinnému kádrovému škraloupu to vypadalo, že nebude dělat nikdy: na novinařinu. Byla redaktorkou Českého rozhlasu a České televize, psala pro MF Dnes nebo Xantypu, vedla časopis o zaměstnávání zdravotně postižených či regionální televizi, byla editorkou Sedmičky. Pracovala také jako tisková mluvčí. Do Post Bellum nastoupila na konci roku 2017 jako ředitelka nově otevírané plzeňské pobočky. Vedle své práce ještě tančí a učí swing, píše pohádky a detektivky a organizuje charitativní akce pro matky s dětmi v tísni.

Tomáš Heller

ředitel / Paměť národa Východní Čechy
+420 723 113 280, tomas.heller@postbellum.cz

Tomáš studoval Transkulturní komunikaci na Univerzitě Hradec Králové a také Politické teorie a současné dějiny na Univerzitě Karlově. Dříve pracoval jako projektový koordinátor Iniciativy pro evropské hodnoty, působil i jako obchodní a marketingový manažer ve vinařském projektu Wisomm, ale také jako šéfredaktor ve Východočeské televizi V1. Od svých studentských let publikuje a komentuje v českých médiích. V současné době píše, co mu čas dovolí, do Přítomnosti. V Post Bellum pracuje od ledna 2018.

Petr Zavadil

ředitel / Paměť národa Střední Morava
774 842 074, petr.zavadil@postbellum.cz

Petr vystudoval Politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté pracoval sedmi let v několika ziskových i neziskových organizacích jako projektový manažer. V letech 2013-2017 byl ředitelem TyfloCentra Olomouc. V Post Bellum vede od roku 2017 pobočku Paměť národa – Střední Morava.

Tomáš Trantina

ředitel / Paměť národa Jihočeský kraj
tomas.trantina@postbellum.cz, +420 602 626 653

Tomáš Trantina vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Během studia byl redaktorem studentského rádia Akropolis a filmového magazinu FilmWeb. V roce 2008 se vrátil do Českých Budějovic, kde podnikal se svým otcem ve stavebnictví. Narození jeho dvou dětí bylo definitivním impulzem, aby se začal víc zajímat o věci kolem sebe. Na začátku roku 2018 spoluzaložil budějovickou iniciativu Společně udržme demokracii, která mimo jiné pořádala také pietu za oběti koncentračního tábora v Letech, a protože inklinoval spíš k debatám, než demonstracím, rád přijal výzvu podílet se na vzniku jihočeské pobočky Paměti národa.

David Butula

ŘEDITEL / PAMĚŤ NÁRODA JIHOMORAVSKÝ KRAJ
+420 736 531 654, david.butula@postbellum.cz

David prošel řadou různých zkušeností. Pracoval v muzeu, restaurátorské dílně, eventové agentuře, organizoval 2 ročníky mezinárodního jazzového festivalu atd. Od roku 2006 byl vedoucím produkce dokumentárních pořadů v České televizi Brno, později v TPS Kamily Zlatuškové. Během práce pro ČT vystudoval Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Je režisérem několika autorských dokumentárních filmů. V letech 2017 – 2018 byl radním pro kulturu městské části Brno střed. Za svého působení na radnici mimo jiné založil multižánrový festival UPROSTŘED, odehrávající se ve veřejném prostoru centra města. Od října 2018 vede brněnskou pobočku Paměť národa Jihomoravský kraj.

Martin Kroupa

vedoucí regionálního rozvoje
+420 721 258 816, martin.kroupa@postbellum.cz

Michal Klíma

Senior Advisor / International Relations
+420 605 226 226, ir@postbellum.cz

Marie Janoušková

koordinátorka mezinárodní spolupráce
+420 602 244 377, marie.janouskova@postbellum.cz

Marie vystudovala v Německu kulturní management. Od roku 2004 pracuje v neziskovém sektoru v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. V organizaci Živá paměť, o.p.s., kde měla v letech 2008 – 2009 na starost koncepci a koordinaci Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog, se intenzivně setkávala s pamětníky totalitních režimů. V letech 2010 – 2016 vedla pražskou pobočku německé Nadace Brücke/Most, která působí v Česko-německých vztazích. V Post Bellum pracuje od ledna 2017 v oblasti mezinárodní spolupráce.

Markéta Bernatt-Reszczyńská

redaktorka / PR a komunikace
+420 725 934 604, marketa.reszczynska@postbellum.cz
Markéta Kristová

Markéta vystudovala sociální práci a sociologii na Filozofické fakultě UK. V roce 1996 začala pracovat v Českém rozhlasu v redakci internetu Rádia Praha, kde vytvořila stránky Romove.cz. V roce 2000 přesunula do české sekce BBC na pozici webeditorky a po uzavření sekce se věnovala vlastnímu projektu Zkus IT. V roce 2009 nastoupila do tiskového oddělení Velvyslanectví USA, kde měla na starosti digitální média a speciální projekty (dokument o rezidenci velvyslanců USA, stránky o osvobození americkou armádou či Česko-americké století). V Post Bellum pracuje od června 2018.

Zbyněk Jurkovský

vedoucí produkce
+420 724 928 724, zbynek.jurkovsky@postbellum.cz

Zbyněk vystudoval Vysokou školu cestovního ruchu. Sedm let se věnoval event managementu ve velké produkční agentuře, dva roky pak působil jako produkční v Institutu dokumentárního filmu. V Post Belum pracuje od roku 2015 jako vedoucí produkce, má na starosti realizaci výstav, prezentací, setkání s pamětníky i hosty a velkých akcí, jako jsou Ceny Paměti národa.

Viktor Portel

vedoucí dokumentaristické sekce Paměti národa
+420 605 858 396, viktor.portel@postbellum.cz

Viktor studuje na Katedře dokumentární tvorby FAMU. Jako režisér spolupracoval s neziskovým sektorem i s Českou televizí (Radokova trojská válka, 2012; Expremiéři: Josef Tošovský, 2013). Podílel se na přípravě knihy Jan Palach ’69, připravoval venkovní výstavu My jsme to nevzdali. Od roku 2013 vede audiovizuální projekty Post Bellum – je autorem konceptu natáčení Eye Direct a spoluautorem námětu vznikajícího televizního dokumentu Příběhy 20. století.

Petr Šabach

art director
+420 605 305 999, petr.sabach@postbellum.cz

Petr je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během vysokoškolských studií pracoval pro neziskové organizace Agnes (Agentura neziskového sektoru), AMA (Asociace manažerů NNO) a NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Od roku 2005 se věnuje grafickému designu a webdesignu, nejprve v reklamní agentuře Nydrle, později ve vlastním grafickém studiu. S Post Bellum spolupracuje od roku 2012, od roku 2014 pak zde působí na pozici hlavního výtvarníka a správce webových stránek.

Tereza Hanková

grafická designérka
+420 606 891 849, tereza.hankova@postbellum.cz

Martin Petrtýl

fundraiser
+420 608 176 370, martin.petrtyl@postbellum.cz

Martin vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze, posléze pracoval jako civilkář v Nadaci VIA, pak půl roku v Číně učil angličtinu. Po návratu do ČR tři roky pracoval na Ministerstvu životního prostředí, kde koordinoval českou účast na menších evropských programech včetně Phare, Interregu, LIFE či Finančních mechanismů EHP a Norska. Poté byl vyslán jako národní expert do Evropské komise v Bruselu k administraci několika desítek projektů programu LIFE v Evropě i Africe. Do Post Bellum přišel v březnu 2016 z v Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, kde působil jako fundraiser.

Věra Tůmová

Vedoucí rozvoje vzdělávacích projektů
+420 723 316 120, vera.tumova@postbellum.cz

Vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV UK. Při studiu se specializovala na ekonomickou a kvalitativní sociologii a pracovala současně jako novinářka. Působila jako zpravodajka v ČTK a pro zahraniční tiskové agentury Interfax a Bloomberg. Sociologii a novinařině se takto s radostí věnuje celý profesní život. Podílela se na řadě výzkumů pro komerční, státní i neziskový sektor, a to především v Medianu a TNS Aisa. Psala pro ekonomické redakce všech celostátních deníků i online redakce Aktuálně, iDnes či Penize.cz. V minulosti také pracovala pro řadu neziskových organizací (zejména pak pro Forum 2000, Prázdninovou školu Lipnici, Nadaci Proměny, Girl Scouts of the USA a další), zabývala se i evropskými dotacemi. Do Post Bellum přišla v roce 2018 a zaměřuje se zde na rozvoj vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů a komunikaci projektu. 

Vendula Müllerová

vedoucí koordinátorů projektu Příběhy našich sousedů
+420 728 461 848, vendula.mullerova@postbellum.cz

Vendula vystudovala magisterský obor orální historie a soudobé dějiny na FHS UK v Praze. Před působením v Post Bellum vedla projekt Skautské století, který zaznamenával vzpomínky pamětníků skautingu. Pro Post Bellum od roku 2011 nahrává a zpracovává rozhovory s pamětníky a od roku 2014 působí jako koordinátorka vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, nejprve jako místní koordinátorka v Praze, v současnosti jako vedoucí regionálních koordinátorů.

Jakub Pánek

produkční
+420 736 516 517, jakub.panek@postbellum.cz

Jakub vystudoval sportovní management na FTVS UK. Pět let pracoval v telekomunikační firmě PROMSAT. S Post Bellum spolupracuje od roku 2016. Na starosti má produkční zajištění sbírky na Den válečných veteránů, Běhu pro Paměť národa a pomáhá při dalších akcích, které Post Bellum pořádá.

Nela Cukrová

objednávky a produkce workshopů
+420 608 248 288, nela.cukrova@postbellum.cz

Nela vystudovala obor politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také působila jako stážistka v Českém rozhlase. Následně absolvovala mediální studia na Karlově univerzitě v Praze. Během studií se podílela na projektu pro středoškoláky zaštiťovaném organizací Oživení, který se věnoval rozvoji občanské společnosti v regionech. Po dvou letech v Tiskovém středisku České biskupské konference nastoupila do Post Bellum, kde koordinuje Příběhy našich sousedů na Praze 6 a je produkční workshopů.

Josefina Formanová

koordinátorka mezinárodní spolupráce
+420 732 938 216, josefina.formanova@ustrcr.cz

Josefina vystudovala filosofii a anglistiku na Filozofické fakultě UK. Od roku 2012 režírovala divadelní hry na divadelní Lodi Tajemství, se studenty pražské Divadelní akademie, či v hradeckém divadle DRAK. V roce 2017 se začala podílet na organizaci mezinárodních konferencí Society of the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behavior, kde také prezentovala své články. V roce 2016/2017 pracovala jako třídní asistentka v Základní škole Na Dlouhém lánu a následující rok jako lektorka anglického jazyka v PRESTO jazykové škole. V roce 2017 se podílela na koordinaci festivalu ARENA na smíchovské náplavce. V Post Bellum pracuje od března 2018 v oblasti mezinárodní spolupráce.

Jana Háková

externí spolupracovnice PR a komunikace
+420 777 578 926, jana.hakova@postbellum.cz

Jana vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Od roku 2002 působila šest let jako redaktorka v médiích (Deník, Nedělní svět, Lidové noviny), poté se začala věnovat PR, sociálním sítím a on-line marketingu. Pracovala nejprve ve velkých firmách, od roku 2012 při mateřské a rodičovské dovolené pak jako freelancer zajišťovala PR pro firmy i neziskové organizace. V Post Bellum pracovala dva roky jako manažerka komunikace, od února 2017 je na mateřské dovolené a působí zde jako externí spolupracovnice PR a komunikace.

Olga Plchová

produkční
+420 602 962 051, olga.plchova@postbellum.cz

Absolventka Univerzity Karlovy, od roku 1998 externě spolupracuje na nejrůznějších neziskových kulturních projektech (divadlo, výstavy, publikace apod.), s Post Bellum od roku 2012.

Jitka Míčková

projektová vedoucí - workshopy
+420 724 067 828, jitka.mickova@postbellum.cz

Jitka vystudovala střední pedagogickou školu a výchovnou dramatiku na DAMU. Řadu let se věnuje učitelství (MŠ) a tvorbě dramaticko-vzdělávacích dílen pro děti všech věkových kategorií  a i pro dospělé. Zpracovává a lektoruje dílny navazující na představení v divadle Minor, vede semináře pro pedagogy. V Post Bellum pracuje od roku 2017  jako lektorka zážitkových workshopů. Od roku 2018 zpracovává metodiky workshopů, koordinuje lektory a vzdělávací programy.

Linda Wolfová

vedoucí redakce Paměti národa
+420 777 200 220, linda.wolfova@postbellum.cz

Linda vystudovala rusistiku na Filozofické fakultě UK. Byla na stážích v Rusku (RGGU) a Německu (Univerzitat Konstanz). Pracovala v oboru vzdělávání cizinců (ÚJOP UK a soukromý sektor), po mateřské dovolené nastoupila do Post Bellum, kde zajišťuje kamerové natáčení pamětníků.

Michal Doležel

vedoucí vzdělávacích projektů pro jižní Moravu
+420 739 570 706, michal.dolezel@postbellum.cz

Michal vystudoval archeologii a etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 působí na pozici místostarosty Sokola Brno I a je autorem několika výstav a publikací zaměřených zejména na sokolskou tematiku. V Post Bellum má na starosti vzdělávací aktivity v Jihomoravském kraji.

Hana Živná

vedoucí vzdělávacích projektů pro východní Čechy
+420 721 470 473, hana.zivna@postbellum.cz

Hanka vystudovala žurnalistiku, mediální studia a veřejnou a sociální politiku na Karlově univerzitě v Praze. Pracovala jako redaktorka v online deníku Aktuálně a lektorka primární prevence na základních školách v neziskové organizaci Prostor plus. V červnu 2018 nastoupila jako stážistka do Paměti národa Východní Čechy, od září 2018 v regionu koordinuje projekty Příběhy našich sousedů a od ledna 2019 má také na starosti vzdělávání v rámci východočeské pobočky.

Vít Lucuk

dokumentarista a editor sbírky Paměť národa
+420 776 050 666, vit.lucuk@postbellum.cz

Vít dálkově vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2009 spolupracuje s  Post Bellum. Natočil a zpracoval přes čtyři sta rozhovorů s pamětníky na audio i Eye Direct. Desítky příběhu ze svého regionu (Šumpersko, Jesenicko) vydal v letech 2011, 2015 a 2016 ve třech publikacích. Zapojil se také do několika dalších projektů (mobilní aplikace Paměti národa, putovní výstava PN Olomouckého kraje) a angažuje se i ve svém kraji, kde například uspořádal putovní výstavu o zaniklých osadách. Na základě vyprávění jednoho z pamětníků a dalších získaných písemných svědectví zaslaných Vítem do Izraele získali v roce 2015 Vincent a Anna Bohatí in memoriam ocenění Spravedlivý mezi národy. Nyní se také věnuje editorské práci.

Jitka Doubravová

vedoucí vzdělávacích projektů pro Plzeňský kraj
777 753 387, jitka.doubravova@postbellum.cz
Jitka vystudovala herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Žije na Šumavě, hraje loutkové divadlo /TEArTR RAJDO/, spoluzaložila kulturní spolek Rašelina, v rámci kterého společně s místními nadšenci vymýšlejí a organizují kulturní a vzdělávací akce v Pošumaví. S Post Bellum začala spolupracovat v roce 2018 jako koordinátor Příběhů našich sousedů, lektor workshopů a od roku 2019 působí jako vedoucí vzdělávacích projektů v Plzeňském kraji.
Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.