V průběhu roku 2023 hledáme a natáčíme příběhy a vzpomínky pamětníků, kteří sloužili u rot Pohraniční stráže, ať už v rámci povinné vojenské služby nebo jako vojáci z povolání. Další skupinou lidí jsou ti, co podél střežené hranice se Západem žili každodenní život, které definovaly právě „ostnaté dráty“.

 Snažíme se najít také pamětníky k souvisejícímu tématu “nedovolené překročení státní hranice”.  Výstupem bude výstava dokumentující příběhy lidí, jejichž život, či jeho část, s daným tématem souvisela nebo se nějak protnula. Snažíme se vytipovat pamětníky z různých částí Šumavy.

Výstavu plánujeme realizovat v roce 2024 – ideálně od května do konce září – v areálu rozhledny Poledník, kde na konci 60. let 20. století vznikl areál, který sloužil armádě jako základna pro sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu a jako odposlechová stanice a rušička televizního i radiového signálu vysílačů umístěných za našimi hranicemi. Výstava by mohla být putovní.

Může zamířit na jiné vybrané místo, odkud budeme mít natočené další pamětníky. Rádi bychom se v rámci tohoto projektu spojili se Stezkou Českem. Na stezce bychom rádi  vytipovali konkrétní místa, s nimiž by se pojili natočení pamětníci, a tam umístili panely výstavy.