Potvrzení o daru

Podmínky daňového zvýhodnění:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou odečíst ze základu daně hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují odpočet darů při svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, pak předají potvrzení o daru své mzdové účtárně.

Právnické osoby si mohou odečíst ze základu daně hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze z již sníženého základu daně. Podrobnější informace najdete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že chcete vystavit daňové přiznání nebo opravit námi zaslaný doklad,  napište nám na dar@postbellum.cz.

 

 

 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

Totální nasazení,
komiksová kniha

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí.
Tři ženy, jejichž životy spojil nacistický pracovní lágr.
Koupit knihu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.