Potvrzení o daru

Podmínky daňového zvýhodnění:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou odečíst ze základu daně hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují odpočet darů při svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, pak předají potvrzení o daru své mzdové účtárně.

Právnické osoby si mohou odečíst ze základu daně hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze z již sníženého základu daně. Podrobnější informace najdete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že chcete vystavit daňové přiznání nebo opravit námi zaslaný doklad,  napište nám na kristyna.bardova@postbellum.cz

 

 

 

Sdílet

Klub přátel
Paměti národa

Potěšte své blízké a přispějte na natáčení osudů dalších pamětníků.
Darujte členství v Klubu přátel Paměti národa.
Objednat

E-shop
Paměti národa

Podpořte natáčení pamětníků zakoupením
knih, CD a dárkových předmětů.
Do obchodu

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.