Potvrzení o daru

Podmínky daňového zvýhodnění:

 

Fyzické osoby mají dle zákona o daních z příjmu nárok na odpočet daru ze základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Odečíst ale nelze více než 15 % ze základu daně. Novelou je pak přidáno, že „to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně“.

Právnické osoby mohou za podmínek daných ZDP hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000 Kč, ale odečíst nelze více než 10 % z již sníženého (podle § 34) základu daně. Nově je pak přidáno, že „to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34“.

Zaměstnanec
Pokud požádáte svého zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování daní, předložte mu Potvrzení o poskytnutí daru, to je třeba dodat zaměstnavateli nejpozději do 15.2. Snížení daňového základu se následně projeví nejpozději ve výplatě za měsíc březen.

Podnikatel
Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), uplatníte odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Podrobnější informace:

V případě, že chcete vystavit daňové přiznání nebo opravit námi zaslaný doklad,  napište nám na vit.ledvinka@postbellum.cz

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.