Ve spolupráci s organizací Liberation Route Europe, městem Plzeň a Centrem Johan organizujeme v rámci Slavností svobody Plzeň projekt EASTory, vzdělávací program spojený s historií druhé světové války a poválečnými dějinami Evropy, který absolvují studenti vybraných základních a středních škol. Jeho smyslem je zprostředkovat studentům skrze divadelní workshopy, komentované procházky a

debaty s pamětníky poznání světové historie v lokálním kontextu, především očima pamětníků. Na fundamentu deníku Věrky Kohnové, deportované plzeňské židovské dívky, vydali metodický vzdělávací materiál Deník, který mladým lidem představuje lokální historická témata a dává prostor k zamyšlení a reflexi historie a osobního prožitku.

V minulém roce jsme začali vytvářet základ multimediálních expozic pro kryt v areálu Plaského klášter. Záměrem organizace Post Bellum a Národního památkového ústavu je využít doposud absolutně nepřístupný prostor krytu a vytvořit expozici tematicky se dotýkající studené války a okrajově i života v období normalizace, která svým způsobem naváže na nově budovanou expozici a prohlídkovou trasu v objektu opatské rezidence s názvem Zámek Metternichů (realizuje NPÚ v letech 2016-2023). Doplní tak dalším dílem pohled na historii 20. století, zpracovanou v expozicích plaských prohlídkových tras, která právě vyhnáním Metternichů a konfiskací jejich majetku v roce 1945 končí – a začíná tak dosud méně popularizované období “bezvládí”, kdy areál kláštera sloužil rozličným účelům, které často znamenaly devastaci původního vybavení či degradaci historicky cenných stavebních prvků.

V plánované expozici s pracovním názvem “Kryt CO Plasy” využijeme soudobé prostředky narace dějinných příběhů. Za pomoci četných audiovizuálních projekcí, dobových i současných audio a video nahrávek a interaktivních prvků – a především se zachováním stávající technické výstroje krytu (jako je například signalizace vyhlašování poplachů a nebo světelné mapy ČSSR) – budeme vyprávět příběhy pamětníků, kteří ze své pozice a svou optikou sledovali běh dějin 20. století. Třeba tím, že z titulu své politické funkce měli v krytu připravený stůl, u kterého by v případě jaderného konfliktu strávili několik dnů.