V letošním roce jsme se zapojili do příprav plzeňských oslav svobody. Program jsme rozšířili o charitativní Běh pro Paměť národa a odpolední hudební program, za doprovodu dirigenta

Matěje Kroupy vystoupili například Monika Načeva nebo Michal Horák. Den Svobody s námi strávili více než 400 běžců a další stovky návštěvníků.

https://www.behpropametnaroda.cz/