Tento projekt přispěje ke kritičtější reflexi a poučení z minulosti (stalinistické a komunistické represe) a v konečném důsledku k většímu zapojení veřejnosti do současné situace v Bělorusku. Chceme běloruským odborníkům zpřístupnit české know-how vycházející ze

zkušeností s otevíráním historických archivů v ČR, dokumentováním historických dokladů a zpřístupňováním těchto témat veřejnosti. Během projektu budeme i nadále zaznamenávat vzpomínky Bělorusů, kteří čelili represím – od Stalina až po vládu Alexandra Lukašenka.

Během online školení se běloruští dokumentaristé seznámí s metodikou orální historie a prací pro Archiv Paměti národa. Zaznamenáváme celkem 30 svědectví svědků represí.

Současnou fázi represí v Bělorusku a touhu lidí po nezcizitelné svobodě a lidské důstojnosti ilustruje album protestní agitace 2006-2010-2020. Všechny výstupy projektu se zaměří na přiblížení nových či zapomenutých příběhů veřejnosti a na ukázání dopadu, který má historická paměť na situaci v oblasti lidských práv.

Všechny fáze projektu bude provázet informační kampaň v tištěných médiích a na internetu. V rámci regionálních aktivit se zaměříme zejména na šíření informací o stalinských represích prostřednictvím konkrétních produktů ve Vitebsku, Gomelu a Orši.

Nahraná svědectví pro Paměť národa

REALIZOVÁNO DÍKY PODPOŘE PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR