Organizace v zahraničí

Klíčovým prvkem pro úspěšnou mezinárodní spolupráci a realizaci projektů je stabilní pracovní partner.

Proto jsme spustili pobočky Post Bellum / Paměť národa nejen v České republice a jejím příhraničí, ale také plně v zahraničí.

POST BELLUM SLOVENSKO
V roce 2011 byla založena naše sesterská organizace Post Bellum SK, která má z lokálního hlediska naplňovat a šířit odkaz Paměti národa po celém Slovensku. Jedná se o občanské sdružení, které vyhledává a dokumentuje vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Zaznamenává příběhy a snaží se je vyprávět dále. Zajímá se o pohled na dějiny z různých stran. Každý příběh pamětníka vypráví o těžkých rozhodnutích, kterým museli naši rodiče, prarodiče a praprarodiče čelit. Staví nás tak před otázku, jak bychom se ve stejných chvílích zachovali my. Pamětníci 20. století rychle umírají, je tedy důležité zachovat jejich vzpomínky i pro další generace, které už bohužel nebudou mít možnost si jejich vyprávění vyslechnout osobně.
https://www.postbellum.sk/

POST BELLUM UKRAJINA
V roce 2020 byla ve Lvově po mnoha letech příprav ve spolupráci s nevládní organizací Territory of Terror založena druhá sesterská organizace v zahraničí, Post Bellum Ukraine. Na samém počátku bylo hlavním cílem pomoci ukrajinské veřejnosti a mládeži porozumět historickým otázkám a tématům, protože nedostatečná nebo nevhodná informovanost o nich může vést k nárůstu extremistických postojů nebo sloužit jako nástroj dezinformačních kampaní, či dokonce válek, jak jsme toho svědky od začátku ruské okupace Ukrajiny v únoru 2022.