Paměť není jen jednou, ale možná i hlavní překážkou tomu, aby se neopakovaly hrůzy dějin. Zapomeneme-li na příběhy hrdinství, ale i zbabělosti, na příběhy konkrétních lidí, jejichž svědectví si můžeme vyslechnout a autenticky je vnímat jako vnímáme sami sebe, svět se změní k nepoznání. Lidstvo jenom těžko odolává pokušení zkoušet si znovu a znovu jak někoho podrobovat, ponižovat a zotročovat. To nejde bez spolupráce většiny netečných, neznalých a odevzdaných. Příběhy Paměti národa pomáhají zbystřit a rozeznat odkud může přijít nebezpečí našeho vlastního selhání.