neděle 26. května v 9:00, Podhůra, 538 21 Chrudim


I letos poběžíme za všechny, kteří se nevzdali. Zveme vás na další ročník Běhu pro Paměť národa! Registrace spuštěny na http://behpropametnaroda.cz.
Více informací najdete zde.