neděle 19. května v 10:00, Sportovní areál Vesec

I letos poběžíme za všechny, kteří se nevzdali. Zveme vás na devátý ročník Běhu pro Paměť národa! Registrace na liberecký běh je spuštěna na https://www.behpropametnaroda.cz/liberec/
Více informací najdete zde.