sobota 11. května 2024 v 8:30, Obora Hvězda

I letos poběžíme za všechny, kteří se nevzdali. Zveme vás na Běh pro Paměť národa v Praze!
Registrovat se můžete na http://behpropametnaroda.cz.
Více informací najdete zde.