13.2. od 17:00  obecní knihovna Vikýřovice

Od druhé poloviny 19.století žili na Volyni na pomezí Polska a Ukrajiny tisíce Čechů. Jejich osudy v letech 1939-1945 patřily k nejtěžším: Volyň se stala „krvavou zemí“, sužovalo ji sovětské a nacistické násilí i skupiny ozbrojených banditů. Mnozí Volyňští Češi bojovali a umírali za svobodu jako vojáci čs. východní armády, mnozí roku 1947 opustili domovy a raději se vrátili do staré vlasti. Ani ne za rok je i v Československu dostihl komunistický totalitarismus…

V dokumentárním filmu, který čerpá z rozhovorů pro archiv Paměť národa, vypovídají lidé, kteří se na Volyni narodili a jejichž rodiny se po repatriaci usadily v Olomouckém kraji. Po promítání bude následovat debata se spoluautorem Vítem Lucukem.

Vstupné dobrovolné, promítat se bude v obecní knihovně ve Vikýřovicích.