19.6. v 18:00 Kendeho vila, České Budějovice

Blok přednášek v Kendeho vile obohatí další osobnost. Svoji publikaci „Náš dům na budějovickém Pražském předměstí a jeho obyvatelé“ představí ředitel ÚPS České Budějovice Petr Pavelec.

Pod střechou Kendeho vily si tak můžete poslechnout příběhy obyvatel jednoho z historických činžovních domů. Ten byl postaven už roku 1884 na nároží Kostelní a Gymnasiální (dnes Skuherského) ulice. V pestrých životních osudech nájemníků se pozoruhodným způsobem zrcadlí lokální příběhy a velké události 20. století.