7.8. v 17:00 České Budějovice

Pohled architekta na stavbu Kendeho vily a její propojení se zahradou a podobnými stavbami v období přelomu historismu a nastupujícího funkcionalismu – to je tématem další prohlídky objektu Kendeho vily.

Vašim průvodcem se stane Vladimír Musil, který vás také seznámí s dispozičním uspořádáním a umělecko-řemeslným zpracováním interiéru.