3. června 2024

Studenti středních škol z Loun a Prahy pořádají již 3. ročník připomínkového pochodu z Postoloprt přes zámek Stekník do Žatce jako vzpomínku na všechny zbytečně umučené a týrané oběti Postoloprtského masakru z přelomu května a června 1945. Sraz účastníků je v 10 hodin u vstupu do zámeckého parku vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech.

Pochod je otevřen veřejnosti a pořadatelé vyzývají všechny účastníky, aby si s sebou tradičně přinesli kolíček na prádlo a kus kartonu s napsaným jménem jedné z obětí, pod kterým budou cestu absolvovat. Po krátkých zastávkách na místě bývalých kasáren a u Kříže v levonické bažantnici pochod pokračuje přes zámek Stekník do Žatce, kam by měl dorazit kolem 15. hodiny.

Následně ve stejný den, v pondělí 3. června, se v 17.30 hodin na náměstí Svobody v Žatci uskuteční pietní shromáždění, které pořádá Žatecký okrašlovací kolektiv, z.s., k uctění památky obětí poválečného násilí, kterému byli vystaveni němečtí spoluobčané. Toto společné setkání uctí a vzpomene vyhnané sousedy, kteří po konci 2. světové války v Žatci, Postoloprtech a jejich okolí ztratili nejen své domovy, ale mnozí i své životy. Modlitbu za smíření mezi národy v českém i německém jazyce povede duchovní správce Liběšické farnosti P. Mgr. Vilém M. Štěpán, O.Praem.

Více o akci zde.