Vyprávíme skutečné příběhy a neustále hledáme cesty, jak zkušenost a osudy pamětníků předávat dalším generacím skrze výstavy, přednášky nebo komentované procházky.

Realizovali jsme komentované procházky a audiovizuální projekce ve veřejném prostoru, věnující se tématu odboje v Plzni a připravujeme další témata.

Expozici s názvem Osvobození bez svobody, kterou jsme připravili v prostorách Plzeňského pivovaru, viděly během tří měsíců stovky návštěvníků z řad široké veřejnosti. Expozice moderních dějin budujeme i na dalších místech v Plzeňském kraji. V rámci aktivit v širším regionu realizovali tematické natáčení pamětníků a pamětnic historie Chotěšovského kláštera a doplnili ho o venkovní výstavu a místní běh projektu Příběhy našich sousedů a doplnit další. S historií seznamujeme veřejnost formou komentovaných procházek. Pořádáme besedy na historická i aktuální společenská témata, kde se setkávají odborníci, inspirativní hosté a veřejnost.