19.7. v 18:00 Institut Paměti národa Strahov

„Porozumění lidským právům je dnes zatemněné a znevážené tím, že se za ně vydávají skutečně či domněle žádoucí politické cíle či nároky vyvozované ze stranických ideologií. Původní smysl těchto práv však vychází nikoli z ustanovení politické moci, ale z našeho lidství. Právo na život, svobodu a vlastnictví nám nepřísluší proto, že nám je udělila politická moc, ale protože jsme lidmi. Tato práva proto nejsou výtvorem Západní civilizace ani produktem buržoazní společnosti či Západního kulturního imperialismu, jak se je snaží prezentovat jejich odpůrci. Jsou výslovně či nevýslovně přítomná v mnoha kulturách a Západní vzdělanost pouze nejvíce přispěla k jejich rozpoznání. Jejich uznání je podmínkou mírového soužití lidí a národů. Proto je tak důležité jejich skutečný význam připomínat právě dnes, kdy lidstvo opět čelí hrozbě velké války.

Vstup na besedu zdarma.